Adnabod

Fel rhan o sefydliad dan nawdd cyhoeddus, bydd yr Adran yn gwneud gwaith adnabod ffosilau planhigion am ddim yn unol â statws. Cadwn yr hawl i wrthod darparu gwasanaeth os yw'r cais yn afresymol, e.e. yn rhy fawr, yn cymryd gormod o amser, neu nad oes gennym yr arbenigedd priodol. Bydd yr Adran yn gwneud gwaith adnabod masnachol dan gytundeb. Dylai cleientiaid posibl roi manylion y project a gofyn am bris y gwaith gan aelod o staff yr Adran.