Dr. Ray Tangney: Pennaeth Planhigion Isel

Arbenigedd

Tacsonomeg, esblygiad ac ecoleg bryoffytau (mwsogl a llysiau'r afu), dadansoddi esblygiad, systemeg foleciwlaidd.

Prosiectau cyfredol

 • Tacsonomeg, esblygiad a bioddaearyddiaeth y teulu Lembophyllaceae o fwsogl.
 • Tacsonomeg ac esblygiad y rhywogaeth Isothecium.
 • Cynllun a ffurfiau tyfu mwsoglau.
 • Triniaethau tacsonomaidd y Polytrichaceae a Lembophyllaceae ar gyfer Fflora Mwsog Seland Newydd.

Am ragor o wybodaeth am y prosiectau ymchwil hyn, gweler y dudalen ar Brosiectau Ymchwil Bryoffytau.

Cyhoeddiadau gan Ray Tangney

Ffôn: +44 (0)29 2057 3303
E-bost: Ray Tangney

Alan Orange: Curadur (Cen)

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y teulu o gennau a elwir yn Verrucariaceae. Gwyddom am ryw 150 o rywogaethau ym Mhrydain a channoedd ledled y byd, yn enwedig mewn rhanbarthau oer a thymherus. Maent fwyaf helaeth ar galchfaen, ar gerrig gwlyb yn ymyl nentydd ac ar lan y môr. Mae rhai ohonynt yn barasitiaid ar gennau eraill. Yn aml, mae'n anodd adnabod un rhywogaeth o'r llall, ac mae pobl wedi drysu llawer rhyngddynt. Fy nod i yw defnyddio DNA fel dull newydd o astudio'r grŵp hwn, gan roi sail gadarn i'n gwybodaeth am y cennau cyffredin hyn. Prosiectau cyfredol

 • Verrucaria Dŵr Ffres
 • Y grwpiau Verrucaria dolosa a Verrucaria murina
 • Tacsonomeg Rhywogaethau 'brown' o Verrucaria ym Mhrydain
 • Verrucariaceae o Nepal
 • Adolygiad byd-eang o Verrucariaceae
 • Am ragor o wybodaeth am y prosiectau ymchwil hyn, gweler y dudalen ar Brosiectau Ymchwil Cen.

Cyhoeddiadau gan Alan Orange

Ffôn: +44 (0)29 2057 3264
E-bost: Alan Orange

Dr. Ingrid Jüttner: Curadur Ymchwil (Diatomau)

Arbenigedd

Ecoleg a thacsonomeg diatomau, ecoleg dyfrol.

Prosiectau cyfredol

 • Diatomau fel dangosyddion ansawdd dŵr (asideiddio, ewtroffeiddio, llygredd organig) yn nentydd, afonydd, llynnoedd a phyllau Cymru.
 • Tacsonomeg a bioddaearyddiaeth diatomau yng Nghymru.
 • Ecoleg, bioddaearyddiaeth a thacsonomeg diatomau yn nentydd, afonydd, llynnoedd, pyllau, ffynhonnau a chynefinoedd daearol Nepal.
 • Am ragor o wybodaeth am y prosiectau ymchwil hyn, gweler y dudalen ar Brosiectau Ymchwil Diatomau.

Cyhoeddiadau gan Ingrid Jüttner

Ffôn: +44 (0)29 2057 3127
E-bost: Ingrid Jüttner

Katherine Slade: Swyddog Rheoli a Mynediad i Gasgliadau (Planhigion Isel)

Mae'n cyflawni gwaith curadur, cofnodi data, dadansoddi data a gwella mynediad i'r casgliadau Planhigion Isel. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiectau ar y cyd sef y Catalog o Sbesimenau Sphagnum Amgueddfa Cymru a'r Rhestr Wirio o dacsonau bryoffytau Amgueddfa Cymru. Mae gwaith cyfredol yn cynnwys gweithio ar y Catalog o Sbesimenau Bryoffytau Cymreig.

Cyhoeddiadau gan Katherine Slade

Ffôn: +44 (0)29 2057 3345
E-bost: Katherine Slade