Staff

Gwybodaeth am y Casgliadau a Benthyciadau

Harriet Wood: Rheolwr y Casgliad (Molysgiaid)

Mae Harriet yn rheoli'r casgliad molysgiaid sy'n cynnwys ymdrin ag ymwelwyr, benthyciadau, caffaeliadau ac ymholiadau. Hi yw cydawdur y llyfr ‘The new molluscan names of César-Marie-Felix Ancey'. Ymhlith ei diddordebau mae: astudiaethau tacsonomaidd am ficro-gastropodau morol Cefnfor India; ymchwil i'r casgliadau hanesyddol; delweddu deunydd teip; ymholiadau cyffredinol ar folysgiaid dŵr croyw Prydain a'r project SCAN ar y falwen wregysog Hygromia cinctella.

Cyhoeddiadau gan Harriet Wood

Ffôn: +44 (0)29 2057 3244
E-bost Harriet Wood

Jennifer Gallichan: Cynorthwy-ydd Curadurol (Molysgiaid)

Curadu'r casgliad o folysgiaid. Hi yw cydawdur ‘The new molluscan names of César-Marie-Felix Ancey' ac ar hyn o bryd mae'n cynorthwyo Ben Rowson ar y project ‘Molysgiaid tir Dwyrain Affrica'. Ymhlith ei diddordebau mae: ymholiadau cyffredinol am folysgiaid tir gan gynnwys delweddu deunydd teip, ymchwil i gasgliadau hanesyddol, archif gohebiaeth Tomlin a'r llyfrgell molysgiaid.

Cyhoeddiadau gan Jennifer Gallichan

Ffôn: +44 (0)29 2057 3217
E-bost Jennifer Gallichan

Molysgiaid Tir

Dr. Ben Rowson: Cynorthwy-ydd Ymchwil (Molysgiaid)

Arbenigwr ym maes molysgiaid tir. Ymhlith ei ddiddordebau mae esblygiad, systemateg ac amrywiaeth molysgiaid tir Dwyrain Affrica, ac yn benodol y teulu o falwod tir cigysol Streptaxidae. Yn ogystal, hanes natur ffawna gwlithod a malwod Prydain gan gynnwys lledaeniad rhywogaethau a gyflwynwyd i'r wlad.

Cyhoeddiadau gan Ben Rowson

Ffôn: +44 (0)29 2057 3110
E-bost Ben Rowson

Molysgiaid Dŵr Croyw a Morol

Dr P. Graham Oliver: Pennaeth Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol

Arbenigwr ym maes systemateg a morffoleg weithredol dwygragenogion (molysgiaid) morol a dŵr croyw. Gweld See Systemateg dwygragenogion morol. Ymhlith ei ddiddordebau mae: tacsa cemosymbiotig (Thyasiroidea a Solemyoidea) y dyfnforoedd; Arcoidea byd-eang; paratoi offer adnabod ar gyfer dwygragenogion Prydeinig a pharth gorllewinol Cefnfor India. Awdur llyfrau ar ddwygragenogion morol y Môr Coch ac Arabia a phrif wyddonydd a chyd-olygydd gweithdy bioamrywiaeth forol ar ynys Rodrigues (Cefnfor India). Prif broject ar hyn o bryd:- paratoi canllaw adnabod ar-lein ar ddwygragenogion morol Ynysoedd Prydain, o'r rhynglanwol i'r dyfnforol.

Cyhoeddiadau gan Graham Oliver

Ffôn: +44 (0)29 2057 3221
E-bost Graham Oliver

Anna Holmes: Curadur (Deufalfiaid)

Arbenigydd ym maes tacsonomeg dwygragenogion morol. Anna oedd cyd-olygydd trafodion gweithdai morol Rodrigues (Cefnfor India) ac mae hi wedi ysgrifennu papurau ar ddwygragenogion morol y Môr Tawel, Môr Iwerydd a Chefnfor India. Prif broject ar hyn o bryd: paratoi canllaw adnabod ar-lein ar ddwygragenogion morol Ynysoedd Prydain, o'r rhynglanwol i'r dyfnforol.

Cyhoeddiadau gan Anna Holmes

Ffôn: +44 (0)29 2057 3343
E-bost Anna Holmes