Pryfeteg

Buwch goch gota

Mae gwaith yr adran Entomoleg yn ymwneud ag astudio pryfed. Ceir dros filiwn o rywogaethau yn ein casgliad, ac mae tua hanner ohonynt yn dod o Brydain (daw'r gweddill o amryw wledydd ar draws y byd).

Mae'r casgliad Prydeinig yn cynrychioli y rhywogaethau a geir yn y DU yn dda. Caiff ei ddefnyddio fel ffynhonnell gyfeiriadol i ddynodi sbesimenau a gesglir o'r newydd ac er mwyn cymharu wrth i ni ddisgrifio rhywogaethau newydd. Hyd yn oed ym Mhrydain yr ydym yn darganfod rhywogaethau newydd a rhai na chawsant eu hadnabod yma o'r blaen.

Defnyddir pryfed a rhywogaethau di-asgwrn-cefn yn gynyddol i asesu ansawdd cynefinoedd yn y DU a mannau eraill.

Casgliadau

Mae'r casgliad o drychfilod a phryfedyn cynnwys oddeutu 700,000 o sbesimenau, sydd wedi'u rhannu'n fras yn eu hanner rhwng y rheini sydd o Brydain a'r rheini nad ydynt o Brydain. Fe'u cedwir ar wahân mewn dilyniant tacsonomaidd yn ôl pob Urdd, ar hambyrddau ac estyll unedol mewn droriau safonol.

Mae'r casgliad Prydeinig yn cynnwys cynrychiolaeth gynhwysfawr o'r Urddau Lepidoptera (ieir bach yr haf a gwyfynod), Coleoptera (chwilod), Diptera (gwir bryfed) Hemiptera Auchenorrhyncha (sboncynnod y dail, sboncynnod planhigion ayyb, Heteroptera (gwir lau) a Hymenoptera (gwenyn a gwenyn meirch). Mae hefyd cynrychiolaeth dda o'r rhan fwyaf o grwpiau eraill. Y polisi tuag at y casgliad Prydeinig yw datblygu casgliad Prydeinig sydd mor gyflawn ag sy'n bosibl ym mhob grwp.

Ymhlith y Casgliadau Prydeinig nodedig y mae H.M. Hallett (Coleoptera ac Acculeate)' A.E. Gardner (Coleptera); J.R. le B. Tomlin, B. McNulty, rhan o gasgliad Hemiptera W.J. Le Quesne a F.J. Coulson a M.F. Claridge.

Yn y casgliad Amhrydeinig, ceir daliadau sylweddol o bryfed o'r holl Urddau o lawer iawn o ardaloedd, a ddefnyddir ar gyfer arddangosiadau addysgu ar wahanol lefelau. Heblaw am Lepidoptera cyffredinol, ceir hefyd gasgliadau pwysig o Coleoptera, Diptera a Hemiptera, sydd wedi datblygu drwy ddiddordebau ymchwil aelodau'r staff. Mae polisi caffael sbesimenau'n canolbwyntio ar y rhanbarthau Palaearctig yn ogystal â'r Affrotrofannol, er, at ddibenion ymchwil, gall y ffocws fod yn ehangach.

Ymhlith y casgliadau nodedig (heblaw am y rheini a wnaethpwyd gan y staff), ceir casgliad Hemiptera R. Linnavuori o'r Dwyrain Canol ac Affrica a rhan o gasgliad J.A.J. Simpson o bryfed sydd o bwys meddygol.

Craidd cryfderau'r Is-adran Bryfeteg yw'r gwaith tacsonomaidd a ffawnistaidd ar Diptera (yn enwedig Muscidae, Agromyzidae a Chloropidae), Hemiptera: Auchenorrhyncha a Choleoptera.

Staff

Dr Mike Wilson

Pennaeth Pryfeteg a Cheidwad Hemiptera

Mark Pavett

Uwch Guradur: Pryfeteg

Dr John Deeming

Cymrawd Ymchwil