Mae i'r adran hon chwech phrif uned guradurol gydag aelod uwch o'r staff yn bennaeth ar bob un. Mae yna dair uned arall sydd heb benaethiaid gweinyddol: Anifeiliaid ag Asgwrn Cefn, Cadwraeth a Dogfennu. Ceir mwy o wybodaeth am gyfrifoldebau curadurol a diddordebau ymchwil y staff ar ddalennau gwe'r unedau adrannol.

Adnoddau Adrannol

Sarah Lendrum

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Pryfeteg

Mike Wilson

Pennaeth Pryfeteg a Cheidwad Hemiptera

Mark Pavett

Uwch Guradur: Pryfeteg

James Turner

Swyddog Delweddu Digidol a Mynediad

Adrian Plant

Prif Guradur Uned Entomoleg

Planhigion Isel

Katherine Slade

Curadur Botaneg
Gweld Proffil

Bioamrywiaeth y Mˆr

Andy Mackie

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus
Gweld Proffil

Katie Mortimer-Jones

Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol
Gweld Proffil

Teresa Darbyshire

Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol
Gweld Proffil

Molysgiaid

Harriet Wood

Rheolwraig y Casgliad
Gweld Proffil

Anna Holmes

Curadur (Deufalfiaid)
Gweld Proffil

Jennifer Gallichan

Curadur Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn Cefn
Gweld Proffil

Ben Rowson

Uwch Guradur: Molysgiaid
Gweld Proffil

Graham Oliver

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Planhigion Fasgwlaidd

Sally Whyman

Curadur Botaneg
Gweld Proffil

Hanes Llystyfiant

Benjamin Evans

Swyddog Ymchwil Gwadd

Cadwraeth

Julian Carter

Prif Gadwraethydd, Gwyddorau Naturiol
Gweld Proffil