Mae i'r adran hon chwech phrif uned guradurol gydag aelod uwch o'r staff yn bennaeth ar bob un. Mae yna dair uned arall sydd heb benaethiaid gweinyddol: Anifeiliaid ag Asgwrn Cefn, Cadwraeth a Dogfennu. Ceir mwy o wybodaeth am gyfrifoldebau curadurol a diddordebau ymchwil y staff ar ddalennau gwe'r unedau adrannol.

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus Dr P. Graham Oliver Ffôn:
(029) 2057 3220

Adnoddau Adrannol

Cynorthwy-ydd Swyddfa Sarah Lendrum Ffôn:
(029) 2057 3224

Pryfeteg

» Ymweld â'r hafan am Gardd Rufeinig

Pennaeth Pryfeteg a Cheidwad Hemiptera Dr Mike Wilson Ffôn:
(029) 2057 3263
Uwch Guradur: Pryfeteg Mark Pavett Ffôn:
(029) 2057 3216
Swyddog Delweddu Digidol a Mynediad James Turner Ffôn:
(029) 2057 3135
Prif Guradur Uned Entomoleg Adrian Plant Ffôn:
(029) 2057 3323

Planhigion Isel

Prif Guradur Uned Botaneg Dr Ray Tangney Ffôn:
(029) 2057 3303
Curadur Botaneg Katherine Slade Ffôn:
(029) 2057 3242

Bioamrywiaeth y Mˆr

» Ymweld â'r hafan am Y broses — o ddafad i ddefnydd

Pennaeth Bioamrywiaeth y Môr Dr Andy Mackie Ffôn:
(029) 2057 3311
Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol Katie Mortimer-Jones Ffôn:
(029) 2057 3153
Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol Teresa Darbyshire Ffôn:
(029) 2057 3222

Molysgiaid

Rheolwraig y Casgliad Harriet Wood Ffôn:
(029) 2057 3244
Curadur (Deufalfiaid) Anna Holmes Ffôn:
(029) 2057 3343
Curadur Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn Cefn Jennifer Gallichan Ffôn:
(029) 2057 3217
Uwch Guradur: Molysgiaid Dr Ben Rowson Ffôn:
(029) 2057 3110

Planhigion Fasgwlaidd

Curadur Botaneg Sally Whyman Ffôn:
(029) 2057 3345

Hanes Llystyfiant

Swyddog Ymchwil Gwadd Benjamin Evans Ffôn:
(029) 2057 3305

Cadwraeth

» Ymweld â'r hafan am Pop a'r Cyffredin

Prif Gadwraethydd, Gwyddorau Naturiol Julian Carter Ffôn:
(029) 2057 3230
Prif Gadwraethydd Gwyddorau Naturiol Annette Townsend Ffôn:
(029) 2057 3191