Prif nod Sain Ffagan yw arddangos a dehongli bywyd a gwaith beunyddiol y Cymry o'r Oesoedd Canol hyd heddiw.

Mae casgliadau'r Amgueddfa'n syrthio i'r categorïau a ganlyn:

Bywyd Corfforaethol

 • Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys yn bennaf ddeunyddiau'n ymwneud â masnach a busnes, er enghraifft cynnwys siop haearnwerthwr, siop groser, a phethau eraill yn gysylltiedig â dodrefnu adeiladau masnachol neu adeiladau gwaith.
 • Hefyd ceir casgliadau'n ymwneud â meddygaeth, cyfraith a threfn a chrefydd.

Bywyd Cartref a Gwisgoedd

Clocsiau
 • Mae'r casgliad yn cynnwys ystod eang o ddodrefn a chelfi ty, yn dyddio o'r 16eg ganrif hyd at heddiw.
 • Mae'r Amgueddfa yn casglu gwisgoedd o'r cyfnodau hyn i gyd, gan gynnwys y ffasiynol a'r beunyddiol, dillad swyddogol a dillad gwaith. Hefyd yn y casgliadau mae pob math o fân eitemau personol. Rydym wedi paratoi casgliad astudio ar gyfer myfyrwyr a grwpiau ysgol arbenigol.
 • Ceir casgliadau eang o offer coginio a llaethydda, offer ty, llestri bwrdd, addurniadau a defnyddiau dodrefnu.
 • Mae'r casgliadau o glociau a dodrefn gwledig yn arbenig o nodedig. Gellir gweld rhan helaeth ohonynt yn y tai a ailgodwyd ar y safle.
 • Mae gennym gasgliad sylweddol o wisgoedd merched o'r 19eg a'r 20fed ganrif, llawer ohonynt wedi eu harddangos yn yr oriel wisgoedd.

Amaethyddiaeth, Crefftau a Thrafnidiaeth

Trol
 • Yn y casgliad hwn mae amrywiaeth o offer amaethyddol, cerbydau a pheirianwaith yn dyddio o ddiwedd y 18fed ganrif hyd at ganol y 20fed ganrif. Mae'r rhan fwyaf o'r gwrthrychau naill ai wedi eu cynhyrchu yng Nghymru neu'n gysylltiedig â Chymru.
 • Mae'r casgliadau crefft yn cynrychioli bywyd gwaith y Gymru wledig, lled-ddiwydiannol; maent yn cynnwys gwaith pren, gwaith lledr, a gwaith metal yn ogystal â basgedwaith, melinydda, crochenwaith a chrefftau gwledig eraill. O safbwynt tectsilau, ceir enghreifftiau o gwiltiau, brodwaith, gwaith les, teilwrio, peiriannau cynhyrchu tecstilau, a chynnyrch y diwydiant gwlân yng Nghymru.

Bywyd Diwylliannol

 • Mae'r casgliadau hyn yn ymwneud â cherddoriaeth, llên gwerin, arferion, diwylliant poblogaidd, chwaraeon, teganau, a hefyd sefydliadau diwylliannol, addysgiadol a chymdeithasol.
Crwth

Traddodiadau Llafar a Chasgliadau'r Archifau

 • Mae'r archif glyweledol yn cynnwys tua 11,000 o recordiadau sain, 9,000 ohonynt yn gynnyrch cyfweliadau yn y maes. Arnynt clywir llên gwerin, tafodiaith, meddyginiaethau gwerin, canu gwerin, arferion traddodiadol a hanes llafar yn ymwneud â chasgliadau materol yr Amgueddfa. Mae hefyd archif o 470 ffilmiau sy'n gymysgedd o ffilmiau teledu hanesyddol a chynnyrch gwaith maes gan aelodau o staff yr Amgueddfa.
 • Mae'r archif llawysgrifau yn cynnwys dros 33,000 o ddogfennau'n ymwneud a bywyd gwerin Cymru. Hefyd mae archif sylweddol o dros 250,000 o ffotograffau, yn lluniau hanesyddol a chyfoes.

Llyfrgell

 • Yn ein llyfrgell ceir dros 40,000 o gyfrolau a dros 200 o deitlau cylchgronau'n cynrychioli holl ystod maes ymchwil a chasglu'r Amgueddfa, sef hanes diwylliannol a chymdeithasol Cymru.