Pwrpas

Mae'r Llyfrgell yn Sain Ffagan yn darparu adnoddau a gwasanaeth, i staff yr Amgueddfa yn bennaf, i hyrwyddo pob agwedd ar eu gwaith: adnabod gwrthrychau, eu dehongli yn eu cefndir sosio-hanesyddol, gofalu amdanynt, ateb ymholiadau, paratoi arddangosfeydd, ac yn y blaen. Croesewir hefyd aelodau o'r cyhoedd i ddefnyddio'r Llyfrgell. Defnyddir hi'n enwedig gan fyfyrwyr a gweithwyr cyfryngau, yn ogystal ag unigolion. Mae'r Llyfrgell hefyd yn ateb ymholiadau a dderbynnir dros y ffôn a thrwy'r post.

Ystod

Gellir diffinio ystod pynciol casgliad y Llyfrgell yn syml â thermau megis, bywyd gwerin, ethnoleg, hanes cymdeithasegol, ond mae'r rheiny, mewn gwirionedd, yn cynnwys pynciau mor amrywiol â'r canlynol:

Crefydd; cymdeithaseg; gwleidyddiaeth; ymfudo; hanes economaidd; trosedd a chosb; addysg; masnach; trafnidiaeth; arferion, llên a chwedlau gwerin; llên plant; diarhebion; sosioieithyddiaeth; tafodieitheg; technoleg; meddygaeth; amaethu a bywyd cefn gwlad; coginio a chadw tŷ crefftau; gwneuthur nwyddau a nwyddau gwneuthuredig; adeiladau; pensaernïaeth frodorol; cerddoriaeth, canu a dawnsio gwerin; yr eisteddfod; gweithgarwch hamdden; daearyddiaeth, topograffeg; bywgraff, cofiannau ac hunangofiannau; achyddiaeth; enwau personau a lleoedd; herodraeth; hanes Cymru; offerynnau cerdd; crefftwaith; clociau; arfau; dodrefn; tecstilau; gwisg a chyfwisg.

Priod faes yr Amgueddfa yw hanes y pynciau hyn yng Nghymru yn y cyfnod ôl-ganoloesol, ond mewn gwirionedd ni ellir eu dehongli'n gywir heb ystyried eu cyd-destunau Prydeinig, Ewropig, ac, i raddau llai, byd-eang, ac adlewyrchir hyn yng nghasgliad y Llyfrgell hefyd. Mae'n cynnwys tua 40,000 o gyfrolau, tua 200 o fapiau, a thua 260 o deitlau cylchgrawn a dderbynnir yn rheolaidd.