Os oes gennych ymholiad cyffredinol ynglŷn â'r casgliad ffoniwch (029) 20397951 neu ddefnyddiwch ein ffurflen ymholiaadau.

Byddwn yn ceisio ateb eich cwestiynau mor fuan ac mor lawn â phosibl ac os na allwn ddarparu'r deunydd sydd ei angen arnoch efallai y gallwn awgrymu Sefydliadau eraill a all fod â'r adnoddau perthnasol.

Rydym hefyd yn rhoi barn ar weithiau celfyddyd gain a chymhwysol drwy apwyntiad, er nad ydym yn cynnig gwasanaeth prisio.

Nodwch nad yw Amgueddfa Cymru'n cyflawni gwaith cadwraeth preifat, ac nad yw'n argymell nac yn cefnogi stiwdios cadwraeth preifat penodol. Ewch i'r Gofrestr Cadwraeth am fanylion ynglŷn â chadwraethwyr yng Nghymru a thrwy'r DU. http://www.conservationregister.com


Staff

Andrew Renton: Ceidwad Celf

Ebost: Andrew Renton
Ffôn: (029) 2057 3275

Nicholas Thornton: ?

Ebost: Nicholas Thornton
Ffôn: (029) 2057 3299

Clare Smith: Rheolwr Casgliadau

Ymholiadau: Paentiadau olew, Cerfluniau, Printiau, darluniau, gweithiau ar bapur, Benthyciadau celf.

Ebost: Clare Smith
Ffôn: (029) 2057 3104

Beth McIntyre: ?

Ymholiadau: Darluniau, Argraffiadau, Dyfrliwiau, Llyfr Coffa Cenedlaethol Cymru Yr Ail Ryfel Byd.

Ebost: Beth McIntyre
Ffôn: (029) 2057 3232

Bryony Dawkes White: Curadur Projectau Partneriaeth

Ebost: Bryony Dawkes White
Ffôn: (029) 2057 3138

Melanie Polledri: Goscombe John Researcher

Ebost: Melanie Polledri
Ffôn: 3275/3236

Anne Pritchard: Uwch Curadur: Celf Hanesyddol

Ymholiadau: Peintiadau Ewropeaidd (cyn 1900), Cerflunwaith Ewropeaidd (cyn 1900).

Ebost: Anne Pritchard
Ffôn: (029) 2057 3131

Melissa Munro: ?

Ymholiadau: Paentiadau olew, Celfyddyd fodern a chyfoes (wedi 1900), Peintio (wedi 1900), Cerflunwaith (wedi 1900).

Ebost: Melissa Munro
Ffôn: (029) 2057 3172

Jennifer Dudley: Curadur Celf Fodern a Chyfoes Derek Williams

Ymholiadau: Celfyddyd fodern a chyfoes (wedi 1900).

Ebost: Jennifer Dudley
Ffôn: (029) 2057 3383

Kate Beats: Catalogydd Casgliad Dros-dro

Ebost: Kate Beats
Ffôn: (029) 2057 3297

Gemma Lauren Gate: Gwirfoddolwr

Ebost: Gemma Lauren Gate
Ffôn: (029) 2057 3232

Bronwen Colquhoun: Uwch Guradur Ffotograffiaeth

Ebost: Bronwen Colquhoun
Ffôn: (029) 2057 3297

Carolyn Cheadle: ?

Ebost: Carolyn Cheadle
Ffôn: (029) 2057 3236

Oliver Fairclough: Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Ebost: Oliver Fairclough
Ffôn: (029) 2057 3236