Rydym ni bob amser yn helpu gydag unrhyw ymholiadau daearegol sydd gennych chi. Mae'r manylion cyswllt isod:

Gellir cyfeirio ymholiadau cyffredinol ysgrifenedig neu llafar at:

Yr Adran Ddaeareg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP
Cymru, DU

Ffôn: +44 (0)29 2057 3213
Ffacs: +44 (0)29 2066 7332
E-bost: Daeareg

Os hoffech chi ddod â sbesimenau i'r Amgueddfa i'w hadnabod, dylech eu cyflwyno yn y lle cyntaf i'r Hwylusydd Daeareg yn Oriel Glanely (ar agor dydd Mawrth-Sul, 10.00-5.00).

Am ymholiadau sy'n galw am wybodaeth arbenigol, cysylltwch â'r aelod priodol o staff isod:

Pennaeth Daeareg

Ceidwad Gwyddorau Naturiol Dr. Richard Bevins Ffôn:
(029) 2057 3281

Gwasanaethau Labordy

Swyddogion Technegol Labordai (Dydd Llun - Dydd Iau) Amanda Valentine-Baars Ffôn:
(029) 2057 3120

Palaeontoleg

Pennaeth Palaeontoleg Dr Caroline Buttler Ffôn:
(029) 2057 3359
Curadur Palaeontoleg Cindy Howells Ffôn:
(029) 2057 3354
Uwch Guradur (Palaeontoleg) Dr Lucy McCobb Ffôn:
(029) 2057 3352
Uwch Guradur: Palaeontoleg Dr Trevor Bailey Ffôn:
(029) 2057 3283
Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus Dr Peter Hodges Ffôn:
(029) 2057 3215

Mwynoleg a Phetroleg

Pennaeth Mwynoleg a Phetroleg Dr Jana Horak Ffôn:
(029) 2057 3353
Swyddogion Technegol Labordai (Dydd Llun - Dydd Iau) Amanda Valentine-Baars Ffôn:
(029) 2057 3120
Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli Heather Jackson Ffôn:
(029) 2057 3109
Uwch Guradur: Mwynau Tom Cotterell Ffôn:
(029) 2057 3361
Curadur - Mwynyddiaeth a Phetroleg Andrew Haycock Ffôn:
(029) 2057 3367