Casgliadau a Mynediad

Mae gan yr Adran Ddiwydiant a Thrafnidiaeth gasgliad o tua 280,000 o eitemau, gan gynnwys gwrthrychau tri dimensiwn, dogfennau, ffotograffau, llyfrau, gwaith celf, ffilmiau a recordiau sain. Mae staff llawn amser yn gyfrifol am reoli'r casgliadau a mynediad yn yr Adran a'u prif gyfrifoldebau yw sicrhau atebolrwydd yr Amgueddfa am ei chasgliadau wrth iddynt gael eu derbyn i'r adran drwy Amgueddfa Lechi Cymru, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a'r casgliadau sy'n dod yn uniongyrchol i'r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol. Felly, gellir crynhoi eu prif ddyletswyddau fel a ganlyn: sicrhau perchnogaeth gyfreithiol derbynion posibl; cofnodi gwrthrychau newydd a dderbynnir; ailgofnodi'r casgliadau; cynnal a chadw cofnodion lleoliad; a gweinyddu benthyciadau i mewn ac allan.

Gweler y manylion cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â rheoli'r casgliadau.