Gwasanaethau

Mae'r brif lyfrgell yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol tan Ebrill 2020.

Yn ystod y cyfnod hwn, ni all aelodau o'r cyhoedd ddod mewn i ddefnyddio adnoddau'r Llyfrgell. Fodd bynnag, rydym yn croesawu ymholiadau ffôn neu e-bost. Diolch am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Prif amcan y Llyfrgell yw darparu adnoddau gwybodaeth i staff yr Amgueddfa. Fodd bynnag, gall ddarparu adnoddau i ymchwilwyr bona fide sy'n chwilio am ddeunydd nad yw ar gael yn rhwydd o lyfrgelloedd eraill.

Rhwymiadau Cain

Os oes arnoch angen edrych ar ddeunyddiau’r llyfrgell, darllenwch y canllawiau a ganlyn er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr wybodaeth sydd ar gael.

Mynediad

Yn y Brif Lyfrgell ceir cyfleusterau darllen sy’n eich galluogi i edrych ar eitemau’r llyfrgelloedd adrannol. Gellir troi at rai casgliadau o fewn yr adrannau eu hunain, gan ddibynnu ar y cyfleusterau. Mae'n bosibl llungopïo (mae'r rheoliadau hawlfraint arferol yn bodoli): holwch am fanylion y costau. Mae'r lle i ddarllenwyr yn brin iawn ac mae'r holl lyfrau’n cael eu cadw mewn mannau nad oes gan ddarllenwyr hawl i fynd iddynt. Casgliadau cyfeiriol yn unig yw'r rhain.

Os oes gennych ymholiad ynghylch project ysgol, yna cysylltwch â'r Adran Ddysgu yn gyntaf. Mae'n debygol y bydd ganddynt ddeunydd addas yn ymwneud â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ar gyfer gwaith ymchwil yn bennaf y mae casgliad y llyfrgell.

Rhaid i ymwelwyr anfon e-bost neu ffonio’n ddigon buan i drefnu apwyntiad, gan fod y rhan fwyaf o'r deunydd yn cael ei gadw yn llyfrgelloedd yr adrannau, ac nid yw'n hawdd cael gafael arnynt. Bydd yn rhaid i chi roi manylion yr eitemau rydych am eu gweld gan nad yw natur y casgliadau yn caniatáu i chi 'bori' fel sy'n digwydd mewn llyfrgell arferol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr prifysgol ddod â thystiolaeth sy’n profi hynny.

Hyd yma, nid yw catalog y llyfrgell ar-lein, ond gallwch gysylltu â staff drwy e-bost neu dros y ffôn a gofyn iddynt chwilio drwy'r catalog cardiau am fanylion llyfrau, cyfnodolion a deunyddiau eraill.

Mae Llyfrgell yr Amgueddfa yn aelod o wasanaeth cydfenthyca y Llyfrgell Brydeinig. Os ydych yn dymuno troi at eitem yn ein casgliad ond yn methu trefnu ymweliad, mae'n bosibl y gallwn drefnu benthyciad rhwng llyfrgelloedd a'i anfon i'ch llyfrgell leol. Holwch am fanylion.

Nid oes tâl mynediad i lyfrgelloedd yr Amgueddfa.

Oriau Agor

Mae'r llyfrgell ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Iau 10.00am–4.45pm

Weithiau bydd yr oriau agor yn newid. Fe gewch wybod am unrhyw newidiadau wrth drefnu apwyntiad.

Os na allwch gadw apwyntiad, am ba reswm bynnag, a wnewch chi roi gwybod i ni. Yna gallwn neilltuo'r amser ar gyfer darllenydd arall.