Cymynroddion

Ein Gwerthoedd

Mae ein ymroddiad at ofalu am etifeddiaeth Cymry'r gorffennol yn parhau - er mwyn i'r genhedlaeth nesaf ei drysori a'i fwynhau.

Canrif o Ofalu

Ein braint ers 110 mlynedd yw cael gofalu am etifeddiaeth Cymru.

Dros y cyfnod hwnnw, mae cymynroddion wedi ein galluogi i adnewyddu orielau, caffael gweithiau celf o bwysigrwydd rhyngwladol, ac wedi cefnogi'n ymchwil ym maes archaeoleg, daeareg a gwyddorau naturiol.

Darllen mwy am fanteision gwneud ewyllys.

Rhodd Ystyrlawn

Rydym ni'n deall pa mor rymus mae etifeddiaeth yn gallu bod. Mae ein cymynroddion yn cael eu trin â'r un parch â'r trysorau yn ein casgliadau.

Am fwy o wybodaeth am opsiynau cymynrodd a manylion trefnu rhodd darllenwch y daflen yma

Mae modd hefyd i chi drafod gydag aelod o'r tîm cefnogi er mwyn deall sut y gallech chi wneud gwahaniaeth trwy roi rhodd yn eich ewyllys.

Pincws wedi ei wnïo gan Pt. Brinley Rhys Edmunds o'r Bari, yn fuan cyn iddo huno, yn 19 oed, yng ngharchar rhyfel Konigsbruck.

Rhannu'n Cyfoeth

Mae eich cefnogaeth yn werth y byd i ni.

Am y newyddion diweddaraf am ein gwaith mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru, porwch ein Blog Gwaith Cymunedol.

Rhoi Cymynrodd