Ffyrdd i'n Cefnogi

Sut i'n cefnogi ni

Rydym ni'n dibynnu ar gefnogaeth unigolion, busnesau ac elusennau.

Gallwch wneud rhodd 'nawr trwy Charity Checkout - neu os hoffech chi ddysgu rhagor am sut i'n cefnogi, rydym ni'n hapus i sgwrsio.

Mae mwy o wybodaeth isod i fusnesau ac unigolion. Os oes yn well gennych chi siarad, rhowch alwad i ni ar gyfradd safonol.

Partneriaethau Busnes

Mae rhoddwyr busnes yn buddsoddi ynom ni, wrth i ni ysbrydoli a datblygu'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, ddaearyddwyr, arloeswyr ac artistiaid.

O arddangosfeydd wedi'u cyd-frandio i ddigwyddiadau arbennig, rydym ni'n cynnig pecyn buddion hyblyg a boddhaol i fusnesau sy'n edrych am ffordd i wneud gwahaniaeth.

Mwy o Wybodaeth

Ymunwch â'n Noddwyr

Fe ddowch o hyd i gymuned fywiog o Noddwyr yn Amgueddfa Cymru - criw o bobl sy'n malio am Gymru: ei hanes, ei chelfyddyd, ei threftadaeth a'i gwyddorau.

Ymunwch i fwynhau perthynas glos, gymdeithasol - gyda mynediad at lawnsiadau preifat a digwyddiadau unigryw.

Dod yn Noddwr

Esgidiau Plentyn

Cymynrodd

Rydym yn falch o'r gofal 'dyn ni wedi roi gasgliadau a chymynroddion dros y ganrif ddiwethaf.

Mae gofal a chadwraeth ym mêr esgyrn ein sefydliad: rydym ni'n deall pa mor rymus yw ein hetifeddiaeth, a pha mor bwysig yw cadw'r hyn sy'n arbennig yn ddiogel.

I ddysgu mwy am sut i'n cefnogi trwy rodd yn eich ewyllys, darllenwch ymlaen.

sample - not for use

Rhoddion Sylweddol

Mae rhoddion mawr wedi galluogi Amgueddfa Cymru i wireddu amcanion ein sefydlwyr - i greu cartref i dreftadaeth Cymru ble mae croeso cynnes i bawb.

Trafodwch gyda ni os hoffech chi ein gweld yn gweithio gyda'n gilydd:

Gwybodaeth i Noddwyr Sylweddol

Rhoddion Rhyngwladol Cymru

Rhoddion Rhyngwladol

Mae gwneud cyfraniad rhyngwladol yn ffordd arbennig o gadw cyswllt ag adre.

Os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU ac eisiau gwybod mwy am sut i'n cefnogi, cysylltwch â'n Swyddog Cydlynnu, neu ymwelwch â'n tudalennau rhyngwladol:

Rhoddion Rhyngwladol

Paratoi Billy y Morloi

Cymryd Rhan

Rydym ni'n ddiolchgar iawn o bob rhodd sy'n dod gan ein ymwelwyr.

Os ydych chi'n ymwelydd rheolaidd, gallwch wneud gwahaniaeth i'n gwaith trwy roi cyn lleied â £2 y mis trwy Charity Checkout


Cyfrannu 'Nawr


Er mwyn rhoi help llaw ymarferol yn ein hamgueddfeydd, cymerwch gip ar ein Cyfleon Gwirfoddoli.


Os oes yn well gennych chi wneud rhodd trwy'r post, lawrlwythwch a phrintio Ffurflen Roddion.