Digwyddiadau Cymunedol

A hoffai eich cymuned gynnal digwyddiad yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan neu Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Llun: Dathliadau Diwali
Digwyddiad Cymunedol Big Pit

Er mwyn ceisio, cwblhawch ac anfonwch eich ffurflen gais at digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk . Caiff yr holl geisiadau eu hystyried mewn Cyfarfod Rhaglennu misol. Am wybodaeth pellach ar sut allwn gefnogi eich digwyddiad, darllenwch y canllawiau cysylltiedig.

Cais Digwyddiadau CymunedolDewisiadau Fesul Haen ar gyfer Digwyddiadau Cymunedol