Gwirfoddoli yn Cymraeg

Gwirfoddoli yn Cymraeg

Mae cyfran o’r cyfleon gwirfoddoli yn berffaith i rywrai sydd am wirfoddoli yn Gymraeg neu am ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol gyda staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr.

Gwirfoddoli

Pan fydd modd sgwrsio neu gyflawni rôl wirfoddol yn rhannol yn Gymraeg, byddwn yn nodi hyn yn yr hysbyseb. Er enghraifft, gall ein Gwirfoddolwyr Addysg yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru siarad Cymraeg â staff ac ymwelwyr tra’n cynorthwyo’r Amgueddfa i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau. Os byddwch chi’n Dywysydd Teithiau Celf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gallwch chi fod yn cynnal teithiau yn Gymraeg.

Lleoliadau Gwaith

Gall myfyrwyr a dysgwyr Cymraeg gymryd rhan mewn Lleoliadau Gwaith yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa Wlân Cymru i ymarfer eu sgiliau iaith. Bydd hyd y lleoli yn dibynnu ar y cwrs a’r dysgwr, ond gall amrywio o 20 awr hyd 20 niwrnod o hyd.

Gwirfoddolwyr Presennol

Fel rhan o’n Rhaglen Gwobrwyo a Chydnabod mae Amgueddfa Cymru yn cynnig gwersi Cymraeg am ddim i ganran o wirfoddolwyr bob blwyddyn. Mae cyfle hefyd i Wirfoddolwyr presennol weithio, y tu hwnt i’w rôl arferol, ar stondin yr Amgueddfa yn yr Eisteddfod Genedlaethol lle mae cyfle drwy’r dydd i siarad Cymraeg â staff ac ymwelwyr o bob cwr o Gymru.