Cwrdd â'r gwirfoddolion

Project Gweddillion Dynol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Uned Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Gwirfoddolwyr yn yr Adran Addysg
Gwirfoddolwyr y Gerddi
Dywyswyr Teithiau Celf

Archaeoleg

Mae Tess yn gwirfoddoli unwaith yr wythnos ar y Project Gweddillion Dynol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Gorchwyl y project yw catalogio a threfnu yr holl sgerbydau yng nghasgliad Amgueddfa Cymru. Gyda dros 1200 o focsys i’w catalogio, maw hwn yn broject tymor hir sy’n gofyn am amynedd Job.

Mae’r Adran Archaeoleg hefyd yn cynnal teithiau cerdded maes rheolaidd mewn amryw safleoedd hanesyddol ledled Cymru, a bydd ein gwirfoddolwyr eraill yn cymryd rhan yn y rhain ac yn cynorthwyo.

Uned Adeiladau Hanesyddol

Dyma wirfoddolwyr yr Uned Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae tîm o 20 gwirfoddolwr yn ein helpu gyda gwaith cynnal a chadw yr adeiladau hanesyddol, yn ein helpu er enghraifft i wyngalchu’r Capel.

Byddan nhw hefyd yn ein helpu i adeiladu ein Pentref Celtaidd newydd, Bryn Eryr, yn ogystal â helpu i greu offer ac addurniadau ar gyfer y tai crwn – cortynnau a rhaffau danadl a drysi ar gyfer y toeon gwellt, yn ogystal â meinciau pren.

Addysg

Mae gwirfoddolwyr yr Adran Addysg yn cynorthwyo gyda gweithgareddau’r haf ac yn helpu i baratoi gweithdai ac arwain teithiau. Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd mae’r gwirfoddolwyr addysg yn helpu ein staff i gynnal gweithgareddau yng Nghanolfan Ddarganfod Clore ac yn Oriel Cipolwg. Liam sydd yng ngofal stondin drin a thrafod Cipolwg yn rhoi cyfle i ymwelwyr ofyn cwestiynau. Mae Canolfan Ddarganfod Clore yn brysur byth a beunydd yn ystod gwyliau’r ysgol ac mae angen digon o bobl i ddangos y casgliadau trin a thrafod i deuluoedd ac ymwelwyr.

Mae gwirfoddolwyr Digwyddiadau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn gwneud gwaith tebyg ond eu bod nhw’n fwy tebygol o wisgo dillad glaw neu eli haul! Mae Claire a Jessica yn ddwy wirfoddolwraig sydd wedi bod yn ein helpu ni gyda’r Cert Celf a’r gweithgareddau Celtaidd a Natur.

Y Gerddi

Mae gwirfoddolwyr y Gerddi yn ein helpu i drin ein gerddi prydferth ar y cyd â staff diwyd Adran y Gerddi, a hynny yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng Nghaerllion.

Gorchwyl gwirfoddolwyr y Gerddi yw helpu Amgueddfa Cymru i lanhau a pharatoi gwelyau ar gyfer plannu, ymchwilio i blanhigion, a chofnodi a chynnal ein gerddi. Mae’r gwirfoddolwyr yn y lluniau wedi bod yn ein helpu i baratoi’r gwelyau blodau a chlirio planhigion o’r hen forderi.

Tywyswyr Teithiau Celf

Mae tîm arbenigol o Dywyswyr Teithiau Celf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn arwain ymwelwyr drwy ein harddangosfeydd parhaol a dros-dro. Byddan nhw’n gwneud gwaith ymchwil ac yn arwain teithiau bob dydd yn yr Amgueddfa ac yn helpu i ddod â’r casgliadau yn fyw.