Gaeaf Llawn Lles

Calon gyda'r testun Gaeaf Llawn Lles

Beth yw Gaeaf Llawn Lles?

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, nod Gaeaf Llawn Lles yw i gefnogi llesiant cymdeithasol, emosiynol a chorfforol plant a phobl ifanc hyd at 25 oed.

Yn y Gaeaf, mae ein hamser tu allan yn aml yn gyfyngedig - ond dydi hynny ddim yn golygu y dylai hwyl a gweithgareddau corfforol fod yn brin. Y gaeaf hwn rydym eisiau rhoi cyfle o blant a phobol ifanc rhwng 0-25 i ail gysylltu â chymdeithas, i ail gysylltu gyda ffrindiau ac i ail ddarganfod eu hoff hobïau.

Beth fyddwn ni'n ei wneud?

Rydym ni wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Ffederasiwn Amgueddfeydd ac orielau Celf Cymru (Fed) i drefnu amryw o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chyfleodd i blant a phobl ifanc ar draws Cymru. Cadwch olwg ar y dudalen yma, bydd mwy o fanylion a gwybodaeth yn cael ei ychwanegu dros yr wythnosau nesaf.

Gweithgareddau a digwyddiadau:

Gwyl Gaeaf Llawn Lles
Yn ystod wythnos hanner tymor Chwefror gwnaethom gynnal ein Gwyl Gaeaf Llawn Lles. Gan gydweithio gyda'r FED roedd gweithgareddau wedi cael eu cynnal ar draws Cymru, ynghyd ag yn saith Safle Amgueddfa Cymru.Roedd y digwyddiadau yn cynnwys sawl gweithdy creadigol ynghyd a pherfformiadau arbennig. Cymerwch olwg ar y fideo yma sydd yn rhoi cipolwg ar y gweithgareddau:


Pecynnau Teulu
Rydym yn cyd-weithio gyda phartneriaid cymunedol i ddosbarthu pecynnau celf 'Amgueddfa o gartref' i deuluoedd. Bydd y pecynnau yn cynnwys deunyddiau celf ac yn adnodd i roi syniadau i deuluoedd a phobl ifanc gynnal gweithgareddau creadigol. Lles fydd prif ffocws y pecynnau, mae'r syniadau wedi cael eu hysbrydoli gan ddiwylliant a threftadaeth Cymru. Bydd y pecynnau ar gael i'w llwytho i lawr cyn hir. Mi fyddwn hefyd yn rhannu sawl gweithgaredd creadigol i deuluoedd a phobl ifanc ar ein gwefan ac ar ein cyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram. Cadwch lygad am fwy o wybodaeth.

Cyfleoedd Lleoliad Gwaith
Erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai gweithio mewn Amgueddfa? Fel rhan o'r prosiect Gaeaf Llawn Lles mae hyd at 50 cyfle lleoliad gwaith ar gael gyda ni. Mae sawl unigolyn eisoes wedi ymuno gyda ni yn barod, ond cymerwch olwg ar gyfrif Instagram Bloedd i weld pa gyfleoedd sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Bydd modd i chi ddod i nabod y rheiny sydd wedi ymuno gyda ni a'r gwaith maen nhw'n ei wneud dros yr wythnosau nesaf hefyd.

Prosiectau
Yn ystod Ionawr fe wnaethom wahodd sefydliadau, pobl ifanc ac unigolion o'r sector creadigol i ymgeisio am gyllid er mwyn rhedeg prosiectau fyddai'n cael eu cynnal, yn cynnwys (lle'n bosib) ac o fudd i bobl ifanc rhwng 11-25 yng Nghymru. Bydd y prosiectau yn cael eu cynnal yn y Gymraeg, Saesneg, BSL neu trwy ieithoedd eraill. Pwrpas yr elfen yma o'r prosiect yw i gynyddu ar y cydweithio yn y sectorau ac i gyflwyno rhaglen sydd yn cynnwys gweithgareddau o ddiddordeb i bobl ifanc rhwng 0 - 25.
Gwnaethom dderbyn nifer uchel o geisiadau, ac o ganlyniad rydym yn medru cefnogi sawl prosiect fydd yn cael eu cynnal cyn diwedd Mawrth 2022.


Cysylltwch â ni

Bydd yr wefan yn cael ei ddiweddaru yn gyson gyda mwy o wybodaeth am yr holl weithgareddau a digwyddiadau sydd yn cael eu trefnu. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, neu eisiau mwy o wybodaeth yn y cyfamser, ebostiwch ni: bloedd.ac@museumwales.ac.uk


Logo 'ariennir gan Llywodraeth Cymru'
Logo Ffederasiwn Amgueddfeydd ac orielau Celf Cymru