Haf o Hwyl yn Amgueddfa Cymru

Dyma logo gyda'r geiriau Haf o Hwyl, Summer of fun wedi eu hysgrifennu mewn glas ar gefndir hufen, uwchben y tecst mae amlinelliad o dri calon, y cyntaf yn binc gyda'r ail yn goch ar trydydd yn felyn
Dyma lun o Tudur Philips yn neidio yn y siap pontio, mae'n gwisgo clogs am ei draed a mae ei ddwylo yn cyffwrdd a'i draed tra yn yr awyr
Bartu Ddu

Bartu Ddu

Ymunwch a ni am Haf o Hwyl

O ddawnsio clocsiau a gemau traddodiadol i weithdai creadigol a pherfformiadau anhygoel – mae llu o weithgareddau i bobl ifanc a theuluoedd eu mwynhau yn saith safle Amgueddfa Cymru yn ystod gwyliau’r haf eleni yng Ngŵyl Haf o Hwyl!

Cymerwch olwg ar yr holl weithgareddau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Storïau Teil 20 & 27 - 28 Awst, 12yp - 3yp

Gweithgareddau Crefft 12-14, 19, 26, 28 Awst & 2 Medi

Amgueddfa Lleng Rufeinig

Bywyd ym Myddin Rhufain Bob dydd Llun a Dydd Sadwrn rhwng 1 - 29 Awst, 11yb - 1yp & 2-4yp

Rhufeiniaid Gwenwynig Bob dydd Iau o'r 4ydd - 25ain Awst, 11yb-1yp & 2-4yp

Triniaeth a Meddigyniaeth Rufeinig Bob dydd Gwener, 11yb - 1yp & 2-4yp

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffrindiau Ffrwythau 20,27 Awst & 10-11 Medi, 12:00yp-3:00yp

Adeiladau a Dreigiau - Chwarae rôl Hanes Cymru 13-14 & 20-21 Awst, 1:00yp - 4:00yp

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Sialens Adeiladwaith Mawr XL Pob dydd Iau yn ystod y Gwyliau, 12:30yp - 3:30yp

Chwifiwch Eich Baner 23-24 Awst, 12:30yp - 3:30yp

Sioe Morladron - Barti Ddu 20 Awst, 1-3yp

Gwasg Argraffu - Cardiau Post 27-28 Awst, 12:30yp-3:30yp

Drag Racers 15,19,24,19-30 Awst & 10 Medi, 10:00yb - 15:00yp

Amgueddfa Llechi Cymru

Actorion Preswyl

Hannah: 20,21 & 29 Awst, 12yp - 4yp
Leusa: 6, 7 & 27 Awst, 12yp - 4yp
Wil Ffitar: 13, 14 & 28 Awst

Amgueddfa Wlân Cymru

Hwyl gyda Chlocsiau 12,18 & 26 Awst, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Big Pit Amgueddfa Loafol Cymru

Pwerdy'r Merched Pwll
27 Awst, 11yb -3yp

Wedi ei grym gan gymuned
10 Medi, 11yp - 3yp

Hanes Gemau gyda Fiery Jacks 31 Awst - 2 Medi, 11yb - 4yp

Gweithgareddau eraill

Cymerwch olwg ar yr holl weithgareddau sydd wedi caeul eu trefnu i blant a theuluoedd ar draws Cymru

Ymweld a gwefan Kids in Museums


Mae'r gweithgareddau wedi eu trefnu gan Amgueddfa Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru fel rhan o fenter Haf o Hwyl, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru


Logo 'ariennir gan Llywodraeth Cymru'
Logo Ffederasiwn Amgueddfeydd ac orielau Celf Cymru