English

Creu Amgueddfa Cynaliadwy

Mae'r tudalennau cynaliadwyedd yn cael ei diweddaru.

Ein nod yw datblygu arferion cynaliadwy wrth weithredu ein saith amgueddfa ac i hyrwyddo byw'n gynaliadwy drwy ein digwyddiadau a'n rhaglenni addysg.

Mae cadw trysorau'r Genedl ac agor ein drysau i 1.6 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn yn defnyddio llawer o ynni. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydyn ni wedi cymryd camau mawr i leihau ein hôl troed carbon drwy fuddsoddiad ariannol ac ymroddiad staff.

Heddiw, mae ein saith amgueddfa i gyd wedi derbyn Gwobr Draig Werdd lefel dau neu dri fel cydnabyddiaeth o'n rheoli amgylcheddol effeithiol. Rydym yn gweithio'n agos â'r Ymddiriedolaeth Garbon hefyd ac wedi rhoi eu hargymhellion ar waith yn dilyn cyfres o asesiadau ynni. Mae cynlluniau i'r dyfodol yn cynnwys Technoleg Carbon Isel, bod yn rhan o Ymrwymiad Lleihau Carbon y Llywodraeth a bod yn rhan o ymgyrch 10:10.