Mae un person ym mhob adran yn gyfrifol am sicrhau bod yr adran yn gwneud ei gorau i gynorthwyo’r Amgueddfa i ddod yn fwy cynaliadwy’n amgylcheddol. Mae gan bob prif adran aelod staff sy’n Eco Champion, a’u rôl yn fras yw hyrwyddo arferion cynaliadwy. Mae tua 20 Eco Champions yn yr Amgueddfa i gyd. Mae esiamplau o’u gwaith yn cynnwys:

Bagiau am Byth

Mae siopau’r Amgueddfa bellach yn cynnig bagiau cotwm am byth. Caiff y bagiau eu cynhyrchu gan fenter ar y cyd i fenywod yn India a’u prynu drwy ein cyflenwr bagiau papur yng Nghymru. Bydd staff y siop yn annog gwerthiant y bagiau yma!

Abwydfa

Wrth edrych ar y math o wastraff oedd yn cael ei daflu i’r bin gwastraff cyffredin, sylwodd un aelod staff ar y nifer fawr o fagiau te. Penderfynodd eu casglu a’u defnyddio mewn abwydfa gartref. Ar y cyd â sbarion ffrwythau a llysiau i roi diet amrywiol i’r mwydod, cynhyrchwyd compost gwych!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Tîm Gwyrdd y Glannau yn cyfarfod bob deufis i edrych ar ffyrdd o wella materion defnydd ynni, rheoli gwastraff, gwybodaeth i’r cyhoedd a swyddfeydd. Rydym yn ceisio rhoi targed cyraeddadwy i bob aelod wneud cynnydd tuag ato erbyn y cyfarfod nesaf.