English

All The Men Were Suffering From Dust

Ffian Jones a Siôn Marshall-Waters

Project gan Ffian Jones ar y cyd â'r ffotograffydd Siôn Marshall-Waters yw All The Men Were Suffering From Dust. Sbardunwyd casgliad graddio Ffian Let’s Talk About Better Things Than That gan gyfweld â dynion ifanc y Cymoedd am eu perthynas â gwaith a diwydiant heddiw. Yn ystod y project hwn fe siaradodd Ffian â Pete am ei brofiadau o weithio yng Nghwm Ogwr mewn cyfnod pan oedd diwydiant ar ei anterth a digonedd o waith.

 

Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.