Wedi dod o hyd i rywbeth a allai fod yn Drysor?

Os ydych chi wedi dod o hyd i rywbeth a allai fod yn bwysig yn archaeolegol, dylech roi gwybod i Gydlynydd Darganfyddiadau Cymru.

Fel arall, gallwch gysylltu â’ch amgueddfa leol neu’r Ymddiriedolaeth Archaeolegol ar gyfer eich rhanbarth, a gallant gysylltu â’r Cydlynydd Darganfyddiadau ar eich rhan. Os yw’r eitem yn un bwysig yn archaeolegol, mae’n bosibl y bydd y Cydlynydd angen ei benthyg er mwyn paratoi adroddiad llawn. Bydd hyn yn cymryd ychydig wythnosau fel rheol, neu fwy os bydd angen ei hastudio, neu waith delweddu neu ddadansoddi pellach. Dyma fanylion cyswllt y Cydlynydd Darganfyddiadau:

Mark Lodwick, Cydlynydd Darganfyddiadau
Yr Adran Hanes ac Archaeoleg,
Amgueddfa Cymru,
Caerdydd,
CF10 3NP.
Ffôn: 029 2057 3226

e-bost Mark Lodwick

Dr Susie White,
Swyddog Darganfyddiadau Cynllun Henebion Cludadwy (PAS)
Amgueddfa Wrecsam,
Adeiladau’r Sir,
Sryt y Rhaglaw,
Wrecsam
LL11 1RB

Phone: 01978 297466

Email Susie White or email: Susie.White@wrexham.gov.uk

Mae cysylltiadau defnyddiol eraill yn cynnwys Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru neu’ch amgueddfa leol:

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys,
41 Broad Street,
Y Trallwng,
Powys SY21 7RR.
Ffôn: 01938 553670.
e-bost: her@cpat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed,
The Corner House,
6 Stryd Caerfyrddin,
Llandeilo,
Sir Gâr SA19 6AE.
Ffôn: 01558 823121 / 823131.
e-bost: info@dyfedarchaeology.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent Cyf,
Heathfield House,
Heathfield,
Abertawe SA1 6EL.
Ffôn: 01792 655208.
e-bost: enquiries@ggat.org.uk / her@ggat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd,
Craig Beuno,
Ffordd y Garth,
Bangor LL57 2RT.
Ffôn: 01248 352535.
e-bost: her@heneb.co.uk / gat@heneb.co.uk