Arddangosfeydd

llun: penglog grisial
Arddangosfa
Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Ionawr30 Hydref 2016
Pawb / oedolion £7, gostyngiadau £5, plant 16 ac iau am ddim
Darlun gan Quentin Blake
Arddangosfa
Quentin Blake: Inside Stories
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Gorffennaf20 Tachwedd 2016
Pawb. Arddangosfa deithiol, uniaith Saesneg / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Arddangosfa
Artes Mundi 7
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Hydref 201626 Chwefror 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mehefin 201630 Medi 2017
Pawb / Am Ddim
Deinosor Cymreig Newydd © Bob Nicholls
Arddangosfa
Deinosor Cymreig Newydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Rhagfyr 201531 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
Augustus John
Arddangosfa
Artist in Focus: Augustus John
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Tachwedd 201531 Hydref 2016
Pawb / Am Ddim
Tros Ryddid ac Ymerodraeth postar estyniad
Arddangosfa
Tros Ryddid Ac Ymerodraeth
Amgueddfa Lechi Cymru
20 Gorffennaf 201531 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
darlun - ffenics
Arddangosfa
Swyn Byd Natur: Darluniau Traddodiadol Tsieineaidd o Adar a Blodau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Ionawr23 Ebrill 2017
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Ceir Model Oxford
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Rhagfyr 201629 Ionawr 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cystadleuaeth y Colegau
Amgueddfa Wlân Cymru
8 Tachwedd 20167 Ionawr 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Am Wastraff!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Hydref 20165 Mawrth 2017
Pawb / Am Ddim
Tîm pel-droed Menywod y Miwnishons
Arddangosfa
Gobaith Caneri? Menywod y Miwnishons
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Hydref11 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dai a Tomi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Medi 201629 Ionawr 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Pabi’r Coffáu
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Medi 20164 Mawrth 2017
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Oriel Mission: Gwobr Jane Phillips
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Medi9 Hydref 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Project 'Glass Beacon'
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Awst27 Tachwedd 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Golygfa o Gymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Gorffennaf9 Hydref 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cwmwl Du Dros y Diwydiant Gwlân
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Dydd Llun - Dydd Gwener
9.30am-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Ambiwlans a symbol meddygol
Arddangosfa
Rhyfel: Er Gwaeth, Er Gwell?
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
11 Chwefror 201616 Ionawr 2017
10am - 5pm
Pawb / Am Ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10.30am-3pm
Pawb / Am Ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Tywys
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Y Stori Wlanog
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Artist
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
5 Ebrill31 Rhagfyr 2016
2pm-4pm
Oedolion / Am ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Bob Dydd Iau
2-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstiliau Canolbarth Dyffryn Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
1.30pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dyddiau Gwener 1.30pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
Amgueddfa Lechi Cymru
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Stori a Chân yn Gymraeg i Fabanod
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Pod dydd Iau ystod y tymor ysgol
10am-11.30am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20, 27 Medi, 4, 11, 18 Hydref, 1, 8, 15, 22, 29 Tachwedd 2016, 17, 24 a 31 Ionawr
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth: Datblygiadau mewn Ymchwil Canser
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Medi 2016
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Mwsogl
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Medi 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Medi 2016
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg. / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Medi
7:30pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Medi 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Hydref 2016
7.15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Hydref 2016
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 a 2 Hydref 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tlodi, Moderniaeth a Radicaliaeth: y 1930au
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4, 11, 18, 25 Hydref, 1, 8, 15, 22, 29 Tachwedd a 6 Rhagfyr
2pm-4pm
Oedolion / £30pp
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: The Good Dinosaur (PG:2015)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Hydref 2016
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Pob Dydd Iau
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Chwyldro Ffrengig: 1780 - 1848
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6, 13, 20, 27 Hydref, 3, 10, 17, 24 Tachwedd, 1 a 8 Rhagfyr
Oedolion / £30pp
Digwyddiad
Roald Dahl 100
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Hydref 2016
11.30am
Teuluoedd / Am Ddim
Cartŵn, David Owen Norris
Digwyddiad
David Owen Norris (piano)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Hydref 2016
1.05pm
Oedolion / £5/am ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Hydref
7.15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Dawnsio Dandiya
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Hydref 2016
7pm - 10pm
Teuluoedd / £3 Oedolion £1 Plant
Digwyddiad
Sioe Wlân Gorllewin Cymru yn Arberth
Amgueddfa Wlân Cymru
8 Hydref 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cymru Anhysbys: Dathlu Bywyd Gwyllt Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Hydref 2016
10.30am - 4pm
Oedolion / am ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 a 9 Hydref 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Hydref 2016
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Hydref 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Gŵyl Ryngwladol Abertawe – sgwrs amser cinio
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Hydref 2016
1pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Gŵyl Ryngwladol Abertawe – sgwrs amser cinio
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Hydref 2016
1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Gwyddorau Naturiol: Diwrnod Menywod mewn Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Hydref 2016
1.05pm
8+ oed. / Am Ddim
Cwrs
Cwrs Tocio Rhosod: Dringwyr a Chrwydrwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Hydref 2016
10am-1pm
Oedolion / £30
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Hydref 2016
1.05pm
8+ oed / Am Ddim
Rapa Nui
Sgwrs
Darlith Arbennig gyda’r Hwyr: Archaeoleg Ddiweddar a Mythau Rapa Nui (Ynys y Pasg)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Hydref 2016
6.30pm
Oedolion / £7/£5
Digwyddiad
Dathlu Gwlân
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Hydref 2016
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Gŵyl Ryngwladol Abertawe – sgwrs amser cinio
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Hydref 2016
1pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Tywys Sain Ddisgrifiad: Uchafbwyntiau Argraffiadaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Hydref 2016
11am – 12.30pm
Nam Golwg / AM DDIM, ond rhaid archebu lle
Sgwrs
Taith Tywys Sain Ddisgrifiad: Esblygiad Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Hydref 2016
1.30 – 3pm
Nam Golwg / AM DDIM, ond rhaid archebu lle
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Hydref
7.15pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Cwrs
Creu Casglwr Afalau
Amgueddfa Wlân Cymru
14 Hydref 2016
1pm-4pm
Addas i ddechreuwyr / £20 y pen
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Hydref
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Hydref 2016
10.30am-12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Gŵyl Ryngwladol Abertawe – sgwrs amser cinio
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Hydref 2016
1pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Darllen y Wladwriaeth – Profiad y Rhyfel Mawr yng Ngwasg Portiwgal, 1916–18.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Hydref 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Hanes Lleol a Theuluol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Hydref 2016
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dangos a Dweud mewn 60 Eiliad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Hydref 2016
2pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Tywysog Du Fflorens: Dirgelwch Medici
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Hydref 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll: O’r Pyllau i’r Ffosydd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Hydref 2016
11.30am, 1pm & 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dwlu ar Wyddoniaeth!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Hydref 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Hydref 2016
10.30am
Oedolion / Tocynnau’n £10 ar y drws
Digwyddiad
Big Draw
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Hydref 2016
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Hydref 2016
7:15pm
12 Oed + (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Plentyndod yn Abertawe Oes Fictoria: Diwrnod Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Hydref 2016
11am-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Wales Remembers logo
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Rhyfel mawr a Phropaganda Gwrth-Almaenaidd mewn Cerddoriaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Hydref 2016
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Artes Mundi 7: Teithiau Tywys Dyddiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Hydref 201626 Chwefror 2017
2pm
Pawb / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Teithiau ar ddydd Iau a Sesiynau Creadigol i Oedolion
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Bob dydd Iau heblaw gwyliau ysgol
2.30pm–4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach
Amgueddfa Wlân Cymru
22 Hydref 2016
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Gwehyddu Gwŷdd Peg
Amgueddfa Wlân Cymru
22 Hydref 2016
1pm-5pm
Bawb - rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn / £25yp
Digwyddiad
Roald Dahl: Dychmygwch!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Hydref 2016
1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Darlith yr Hydref Elizabeth Andrews - menyw hynod
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
22 Hydref 2016
1.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Stori: Mwydod!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Hydref 2016
11.30am, 1.30pm a 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Addurniadau Diwali
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 a 23 Hydref 2016
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2230 Hydref 2016
Pawb / Pris bychan i dalu cost deunyddiau
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithdai Hanner Tymor am ddim i’r teulu – The Big Draw
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Hydref30 Tachwedd 2016
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: The Jungle Book (PG: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Hydref 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Adeiladu’r Dyn Gwiail
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2428 Hydref 2016
12-3pm
Pawb / Am Ddim
Llun dyn yn dal benglog
Digwyddiad
Awchu Afiach
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2428 Hydref 2016
12pm, 2pm & 3pm
Oed 6+ (rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn) / £2 y pen
Digwyddiad
Ych a fi!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
2428 Hydref 2016
11am-3pm, mynediad olaf 2.30pm
Teuluoedd / £2 y plentyn
Digwyddiad
Gweithgareddau Hanner Tymor
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2428 Hydref 2016
12pm-4pm
Teuluoedd / Codir tâl bychan
Digwyddiad
Creaduriaid Carpiog
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2428 Hydref 2016
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Calan Gaeaf
Amgueddfa Lechi Cymru
2430 Hydref 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pwy sy’n gofalu am bopeth?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Hydref 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2528 Hydref 2016
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai Darlunio i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2528 Hydref 2016
11.30am, 1.30pm a 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau
Amgueddfa Wlân Cymru
2529 Hydref 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
2529 Hydref 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Finding Nemo
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Hydref 2016
10.30am
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth: Ffiseg a Cherddoriaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Hydref 2016
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs i’r Teulu: Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Hydref 2016
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2629 Hydref 2016
12 Oed + (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Taith Iaith: Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Hydref 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau:Corynnod a Gwrachod yn Gwibio
Amgueddfa Wlân Cymru
2729 Hydref 2016
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
TEDxSwansea Women: Taflu Goleuni ar Ferched
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Hydref 2016
6pm-9pm
£10 y pen / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored Hanes Natur: Calan Gaeaf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Hydref 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Hydref 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Hyll Calan Gaeaf!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Hydref 2016
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Ofn i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Hydref 2016
6.30pm
Teuluoedd / Tocynnau £2.50 y pen
Digwyddiad
Diwrnod Agored Archaeoleg: Calan Gaeaf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Hydref 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Llosgi'r dyn gwiail
Digwyddiad
Llosgi'r Dyn Gwiail
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 a 30 Hydref 2016
4.30-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun yrsbryd a phwmpen
Digwyddiad
Gweithdy Crefft
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 a 30 Hydref 2016
12-4pm
Teuluoedd / Pris bychan i dalu cost deunyddiau
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Zootropolis 3D
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Hydref 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Diweddglo Mis Hanes Pobl Dduon
Digwyddiad
Diweddglo Mis Hanes Pobl Dduon
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Hydref 2016
1pm-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Calan Gaeaf
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
31 Hydref 2016
6-8pm
Teuluoedd / £3.50 y pen.
Cwrs
Cwrs Diwrnod: Gardd yr Hydref
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Tachwedd 2016
10am-3pm
Oedolion / £50
Cwrs
Gweithdy Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
2 Tachwedd 2016
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: The Gruffalo (U: 2009)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Tachwedd 2016
10.30am
Dan 5 oed / Am Ddim
Cwrs
Creu Basged Wyddelig
Amgueddfa Wlân Cymru
4, 11 a 18 Tachwedd
1pm-4pm
Oedolion / £60 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Tachwedd 2016
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Uplands
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Tachwedd 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Marina Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Tachwedd 2016
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Lofrudd!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Tachwedd 2016
6.30pm – 10pm
Oedolion / Tocynnau’n £25 y pen
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Anifeiliaid y Nos
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Tachwedd 2016
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
ffoto: Syr Thomas Allen
Digwyddiad
Syr Thomas Allen (bariton)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Tachwedd 2016
7pm
oedolion / £10/£8
logo Cymru'n Cofio
Sgwrs
Symposiwm: Creadigrwydd Celfyddydol Rhyngwladol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 a 12 Tachwedd 2016
oedolion / Am Ddim
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Tachwedd 2016
10.50am-12pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pinnau Pabi
Amgueddfa Wlân Cymru
12 Tachwedd 2016
12pm-3pm
Pawb / Am Ddim
ffoto: Iwan Llewelyn Jones
Digwyddiad
Cerddoriaeth yn yr Amgueddfa: Iwan Llewelyn Jones (piano)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Tachwedd 2016
1.05pm
oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Tachwedd 2016
10am – 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll: O’r Pyllau i’r Ffosydd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Tachwedd 2016
11.30am, 1pm & 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pinnau Pabi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Tachwedd 2016
12.30 – 3.30pm
Pawb / Am Ddim
ffoto: Mike Dennis
Digwyddiad
Cerddoriaeth yn yr Amgueddfa: Noson Meic Agored
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Tachwedd 2016
6.30pm
oedolion / £5/£8
Sgwrs
Sgwrs a Blasu Gwin
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Tachwedd 2016
7pm
Oedolion / Tocynnau’n £15/£12.50
Cwrs
Torchau Nadolig
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Tachwedd 2016
1pm-5pm
Bawb - rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn / £25yp
Sgwrs
Dal i Sôn am Shakespeare
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Tachwedd 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Coeden Nadolig Bocsys Wyau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Tachwedd 2016
10.30am-12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Y Stondin Grefftau: Addurniadau Nadolig Scandi Chic
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Tachwedd 2016
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Ffair Werdd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 a 20 Tachwedd 2016
10am – 5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau’r Nadolig
Amgueddfa Wlân Cymru
26 Tachwedd 2016
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sparkle
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Tachwedd 2016
11am – 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sparkle gyda’r Hwyr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Tachwedd 2016
7pm – 12am
Oedolion / £10
Digwyddiad
Ffair Aeaf
Amgueddfa Lechi Cymru
27 Tachwedd 2016
11am - 3pm
Teuluoedd / Codir ffi fechan i weld Sion Corn ac i'r crefftau
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Eddie the Eagle (PG: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Tachwedd 2016
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Tachwedd 2016
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
123 Rhagfyr 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
NMW A 2495, Pierre-Auguste Renoir, La Parisienne, 1874
Digwyddiad
Portreadau Cerddorol: 3
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2 Rhagfyr 2016
1.05pm
oedolion / £5/am ddim
Digwyddiad
Ffair Wydr Nadoligaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Rhagfyr 2016
10am – 4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Hetiau Gwlanog Ail-law
Amgueddfa Wlân Cymru
3 Rhagfyr 2016
1pm-5pm
Bawb - rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn / £25yp
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Rhagfyr 2016
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod o Hwyl yr Ŵyl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Rhagfyr 2016
12pm – 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dwy Ffilm Nadoligaidd! The Snowman (U, 1982) The Snowman and The Snowdog (U, 2012)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Rhagfyr 2016
3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Stickman (U: 2015)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Rhagfyr 2016
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadolig yr Amgueddfa
Amgueddfa Wlân Cymru
8 Rhagfyr 2016
7pm
Pawb / £3.50 y pen
Sgwrs
Taith Tywys Sain Ddisgrifiad: Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Rhagfyr 2016
11am-12.30pm
Nam golwg / AM DDIM, ond rhaid archebu lle
Digwyddiad
Nadolig Sain Ffagan - Carolau yn y Capel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 a 9 Rhagfyr 2016
6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pawb / £5.50
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Nadolig Llawen
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Rhagfyr 2016
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Saturnalia
Digwyddiad
Saturnalia
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
10 Rhagfyr 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Addurniadau Helyg Tymhorol
Amgueddfa Wlân Cymru
10 Rhagfyr 2016
10am- 4pm
Addas i ddechreuwyr. / £40 y pen
Digwyddiad
Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
11 Rhagfyr 2016
11.30am-12.30pm & 1.30pm-2.30pm
Teuluoedd / £5 y plentyn
Digwyddiad
Ffair Nadolig ‘Vintage’ a Gwaith Llaw
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Rhagfyr 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Rhagfyr 2016
10am – 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: The Nightmare Before Christmas 3D
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Rhagfyr 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Canu Carolau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Rhagfyr 2016
6pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Garolau
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Rhagfyr 2016
6.30pm-8pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadoligaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Rhagfyr 2016
7pm
Oedolion / Tocynnau’n £3.50 y pen
Sgwrs
Gwarchod Treftadaeth ac Anghenraid Milwrol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Rhagfyr 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Te Parti efo Sion Corn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1720 Rhagfyr 2016
11am, 1pm a 3pm
Oed 4+ / £14.00
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithgareddau Celf i'r Teulu dros wyliau’r Nadolig
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1718, 2023 a 2831 Rhagfyr
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Siôn Corn yn y Pwll
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
18 Rhagfyr 2016
10.30am-4pm
Teuluoedd / £5 y plentyn
Digwyddiad
Gwarchod Treftadaeth ac Anghenraid Milwrol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Rhagfyr 2016
10am – 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: Miracle on 34th Street (U: 1947)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Rhagfyr 2016
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Calendrau Cŵl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2831 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: The Gruffalo’s Child (U: 2011)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Ionawr 2017
10.30am
Plant tan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Blwyddyn Newydd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Ionawr 2017
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Ionawr 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pypedau’r Fari Lwyd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 a 8 Ionawr 2017
12.30pm – 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Wylio’r Sêr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ionawr 2017
7pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Ofod 3D
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ionawr 2017
7pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Nelson: ei fywyd a’i ddylanwad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Eliffant Potel Laeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
10.30am-12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Y Stondin Grefftau: Bag Siopa wedi’i Ailgylchu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Sgwrs
O’r Tywyllwch
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Ionawr 2017
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Wall-E (U: 2008)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Ionawr 2017
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun afal
Cwrs
Cwrs Tocio Coed Afalau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Ionawr 2017
10am-1pm
Oedolion / £30
Sgwrs
Dai a Tomi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Ionawr 2017
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Santes Dwynwen – Creaduriaid Cariadus
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 a 22 Ionawr 2017
12.30pm – 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Ionawr 2017
11.30am-3.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Caneuon Serch gyda Bronwen Lewis
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Ionawr 2017
2pm –3pm
Pawb / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Cynhadledd Artes Mundi 7
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Ionawr 2017
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Ionawr 2017
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 a 29 Ionawr 2017
11am-1pm a 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Môr-ladron
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 a 29 Ionawr 2017
12pm -4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llawfeddyg Llong y Môr-ladron
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 a 29 Ionawr 2017
11am -4pm
Teuluoedd / Am Ddim
NMW A 3397, Gwen John, Cornel o Stafell yr Artist ym Mharis, 1907-09
Digwyddiad
Portreadau Cerddorol: 4
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Chwefror 2017
1.05pm
oedolion / £5 / am ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithdai Hanner Tymor i'r teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1826 Chwefror 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach
Amgueddfa Lechi Cymru
2224 Chwefror 2017
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Gweithdy Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Mawrth 2017
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen