English

Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Stori a Chân yn Gymraeg i Fabanod
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Pod dydd Iau ystod y tymor ysgol
10am-11.30am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Teuluoedd / £3.50
Digwyddiad
Sadyrnau Ysblennydd!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Bob Sadwrn
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Chwefror31 Rhagfyr 2017
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1af a’r 3ydd Dydd Mawrth y mis
2-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob ail ddydd Mercher y mis
10.30am -3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Oed 2-11 / O £1
Digwyddiad
Cwmpengraig Craft Circle
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob Dydd Mercher
10.30am -3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ship Lovers Group
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ebrill, 11 Mai, 8 Mehefin, 13 Gorffennaf, 10 Awst a 14 Medi
12pm - 2.30pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2122 a 2829 Ebrill
8.45pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Oed 12+ / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Dywys: Uchafbwyntiau Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Ebrill, 2, 9, 16 a 23 Mai
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Mildred Pierce
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Ebrill 2017
1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Ebrill 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Dydd Gwener: Cyflwyniad i’n harddangosfa o waith Gillian Ayres.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Ebrill 2017
1.05pm
oedolion / Am Ddim
Eglwys Sant Teilo
Digwyddiad
Côr Clarinét De Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill 2017
12pm,1pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Cwiltio
Amgueddfa Wlân Cymru
29 Ebrill 2017
10am-4.30pm
Oedolion / £30 y pen
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Calan Mai
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Coron Fai
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / £2 y pen
Digwyddiad
Marchnad Fwyd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Fforwm Hanes Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiwn Creu Siglwr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Ebrill1 Mai 2017
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mai 2017
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Trafnidiaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mai 2017
10.30am-12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Cesar, Sihtric ac Owain Glyndŵr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
Digwyddiad
Cerbydau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
11am-4pm
Dibynnu ar y tywydd / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Hanes Lleol a Theuluol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dangos a Dweud mewn 60 Eiliad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mai 2017
12pm-3.30pm
Dibynnu ar y tywydd / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Seryddol Caerdydd i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Mai 2017
10am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Mai 2017
10.30am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Nowaith Priodasol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Mai 2017
6pm-9pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cynhadledd Gwirfoddolwyr Treftadaeth 2017: Creu amgylchedd cefnogol lle gall gwirfoddolwyr ffynnu.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dim Lle Ar Ôl
8 Mai 2017
9.20am – 5.00pm
Pawb / £35.00 + tâl archebu
Sgwrs
Noson Blasu Gwin – Haf ym Môr y Canoldir
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Mai 2017
7pm
Oedolion / Tocynnau’n £15/£12.50
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Rhywbeth Hen a Rhywbeth Newydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored gyda Churaduron a Chadwraethwyr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Byw yn y Wlad
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Mai 2017
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau Cartref
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mai 2017
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Mai 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Noswaith Priodasol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Mai 2017
6-9pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Cadw i’r Oesoedd a Ddel...?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Mai 2017
1.05PM
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Awyrennau Siampŵ
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mai 2017
10.30am-12.30pm
Hands on / Am Ddim
Sgwrs
Richard Price – Sgwrs
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mai 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Cychod Broc Môr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mai 2017
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Taith Iaith: Diwrnod Cenedlaethol Bioamrywiaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Diwrnod Rhyngwladol Bioamrywiaeth gyda gwyddonydd o’r Amgueddfa.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Genevieve
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Mai 2017
1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Uwcharwyr!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mai 2017
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Deinosoriaid yn Deor: Diwrnod o Weithgareddau i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mai 2017
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth Uwcharwyr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mai 2017
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sain Ffagan Drwy’r Canrifoedd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2729 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Mai4 Mehefin 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Ditectifs Tirlun
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
27 Mai4 Mehefin 2017
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Gŵyl y Banc: Swallows and Amazons (PG: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Mai 2017
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Apollo 11 Campervan
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 a 30 Mai 2017
12.30pm a 2.30pm
Oed 7 + / £3 y pen
Digwyddiad
Deinosoriaid yn Deor: Gweithdai i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mai2 Mehefin 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Arwyr!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
29 Mai2 Mehefin 2017
Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm
Teuluoedd / £2 y pen
Digwyddiad
Creaduriaid Crefftus
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
30 Mai1 Mehefin 2017
12pm-4pm
Teuluoedd / £1 y plentyn
Digwyddiad
Chwarae Meddal
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
30 Mai1 Mehefin 2017
12pm-4pm
Teuluoedd / £1 y plentyn
Digwyddiad
3 Pheth Cŵl gyda Cheiniog
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai4 Mehefin 2017
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Monsters Inc (U: 2001)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mai 2017
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Mai 2017
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Mehefin 2017
11am -1pm & 2- 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Moana (PG: 2016)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Mehefin 2017
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun: Gerddi Castell Sain Ffagan
Cwrs
Cwrs Garddio: Beth i’w wneud nawr yn yr ardd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Mehefin 2017
10am-1pm
Oed 18+ / £30
Llun: tabledi ibuprofen
Digwyddiad
Sioe Deithiol y GIG
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Mehefin 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Gwlanog
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 a 18 Mehefin 2017
11am-1pm a 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Llun o blant yn gwneud ffelt
Digwyddiad
Gweithdai Ffelt
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 a 18 Mehefin 2017
11am-1pm & 2-4pm
Oed 4+ / £2 y plentyn
Digwyddiad
Gwledd Sul y Tadau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
18 Mehefin 2017
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Haf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Mehefin 2017
11am-12pm
Oedolion / £2 y pen
Llun:Rhosod
Digwyddiad
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 a 2 Gorffennaf 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
GrandFest Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Gorffennaf 2017
11am-4pm
12+ (rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn) / Am Ddim
Digwyddiad
Haf yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
21 Gorffennaf3 Medi 2017
12pm - 4pm Dydd Llun - Dydd Sadwrn a 2-4pm Dydd Sul
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Gorffennaf6 Awst 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Burning Lantern
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Awst
5pm-11pm
Pawb / £45 / £22.50
Digwyddiad
Amgueddfa Wedi Cau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Awst
O 1pm
Pawb / Am fwy o fanylion ewch i wefan y digwyddiad
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2628 Awst 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri – To Llys Llywelyn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2628 Awst 2017
11am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Project Coetir Hynafol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 a 28 Awst 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffrâm – Cymdeithas y Seiri
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 a 3 Medi 2017
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 a 10 Medi 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Diolgarwch - Ysgolion Sul Undodiaid Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Medi 2017
11am-12pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwtch the Bride yn y Glannau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Medi 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Hydref
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Medi 2017
11am-12pm
Oedolion / £2 y pen
Digwyddiad
The Prefab Museum
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Medi 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwtch the Bride yn y Glannau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Hydref 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hanner Tymor yr Hydref
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
30 Hydref3 Tachwedd 2017
Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm
Teuluoedd / £2 y pen