Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Arddangosfa
Môr-ladron: Mwy na Chwedlau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mawrth30 Medi 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Portreadau’r Gorffennol – Celf Michael Blackmore
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mawrth24 Mehefin 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Legacy of Longfields
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mai3 Mehefin 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Penderfyniad Pwy?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Hydref 20172 Medi 2018
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto Marilyn Monroe
Arddangosfa
Merched a Ffotograffiaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mai 20189 Mehefin 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
cerflunwaith gan Cerith Wyn Evans
Arddangosfa
Cerith Wyn Evans - Radiant Fold (...the Illuminating Gas)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mawrth2 Medi 2018
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Dros y Pas - taith ffotograffic o Lanrwst i Lanberis
Amgueddfa Lechi Cymru
9 Chwefror22 Mehefin 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
<p>Utagawa Kunisada (Toyokuni III), <em>Kawarazaki Gonjuro as Watonai</em> 1863
Arddangosfa
KIZUNA: Japan | Cymru | Dylunio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mehefin9 Medi 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mehefin 20163 Mehefin 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Corn Poppy
Arddangosfa
Pabi'r Coffáu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Gorffennaf 20183 Mawrth 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Llen y Pabi Coch
Amgueddfa Wlân Cymru
130 Mehefin 2018
Dod yn fuan
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Tros Ryddid ac Ymerodraeth
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
17 Ebrill24 Mehefin 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Groto Gwlân Blwyddyn y Môr
Amgueddfa Wlân Cymru
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Delweddau Diwydiant
Amgueddfa Wlân Cymru
6 Mawrth25 Mai 2018
Cyfle olaf i'w weld
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Diwydiant Cymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Lechi Cymru
22 Ionawr15 Gorffennaf 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Teulu'r Glowyr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Medi 201730 Awst 2018
9.30am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Er Gwell neu Er Gwaeth: Menywod Mewn Rhyfel
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
2 Mawrth 201731 Awst 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Sadyrnau Ysblennydd!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Bob Sadwrn
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Bob Dydd Gwener
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ap Darganfod Caerleon
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1af a’r 3ydd Dydd Mawrth y mis
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Amfwy o fanylion ffoniwch yr Amgueddfa: (029) 2057 3070
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob dydd Mercher.
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob yn ail ddydd Sadwrn
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch 01559 370824 - ebost littlebird07@aol.com
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cwmpengraig Craft Circle
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob Dydd Mercher
10.30am -3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch (029) 2057 3070 am fanylion.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gadair Ddu
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Chwefror31 Awst 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Arddangosiadau yn ystod Gorffennaf ac Awst 2018
Amgueddfa Wlân Cymru
Dwyieithog
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Nid oes rhaid Archebu lle
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Penderfyniad Pwy? Sgyrsiau Oriel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ebrill, 29 Mai, 26 Mehefin a 28 Awst
1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiad
CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10am-5pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £10
Mwy o wybodaeth
Llun: clytwaith
Cwrs
Clwb Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Mai, 16 Mehefin, 21 Gorffennaf, 22 Medi, 20 Hydref a 17 Tachwedd
10:30 - 12:30
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin
Mwy o wybodaeth
Llun: Gwenynen
Digwyddiad
Teithiau Natur
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Mai, 5 Awst a 2 Medi
2-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Delwedd a Gair - Bywyd a Chymunedau Glofaol yn Fferyllfa Robinsons, Blaenafon
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
24 Mai 2018
2pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Witness for the Prosecution (U, 1957)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Mai 2018
1.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mai 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Castell Tywyll Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Mai 2018
9.45pm-11.25pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Atgofion y Cymunedau Glofaol yn Big Pit
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
25 Mai 2018
2pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cwis yn Nhafran y Queen, Blaenafon
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
25 Mai 2018
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gŵyl Ffilmiau SwanComm
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Mai 2018
12pm-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Tu ôl i’r Llenni yn yr Amgueddfa
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2018
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
26 Mai 2018
9.45pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15.50
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Mai3 Mehefin 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Balwnau Crefftus!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Mai3 Mehefin 2018
12.30pm – 3.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Helfa Big Pit
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
26 Mai3 Mehefin 2018
12pm-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £1
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Chwarae Meddal
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
26 Mai3 Mehefin 2018
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Blychau Gweithgaredd
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
26 Mai3 Mehefin 2018
10pm-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Mai3 Mehefin 2018
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Bwyd Rhufeinig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
28 Mai1 Mehefin 2018
11am-1pm a 2pm-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £2 y pen
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hwyl Hanner Tymor: Byd Natur
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Mai1 Mehefin 2018
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Codir tal am rai gweithgareddau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hanner Tymor: Blwyddyn y Môr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mai1 Mehefin 2018
11am - 3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £2
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Oriel Science Café
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai 2018
7.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Iaith - Penderfyniad Pwy?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Mai 2018
1pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau- Tyrd i greu Siglwr
Amgueddfa Wlân Cymru
31 Mai a 1 Mehefin 2018
12-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Sgwrs Blasu Gwin - Gwinoedd De America
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mehefin 2018
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Tocynnau’n £15/£12.50 gostyngiadau.
Archebu lle: Ar gael o'r siop amgueddfa neu ffoniwch (029) 2057 3600
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1, 8, 16 a 29 Mehefin
9.45pm-11.55pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15.50
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ymerodraeth Rhufain
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
2 a 3 Mehefin 2018
10am - 5pm
Addasrwydd: Teuluoedd / Oedolion / Plant
Pris: Oedolion £8, Plant (o dan 16) £6, Tocyn teulu £25
Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Mehefin 2018
11am -1pm & 2- 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cyfarfod Cymunedol
Amgueddfa Wlân Cymru
6 Mehefin 2018
11am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Taith Sain Ddisgrifiad: Adar yr Ardd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Mehefin 2018
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu (029) 2057 3240
Mwy o wybodaeth
Llun: Jason Ingram
Cwrs
Ffotograffiaeth Gardd gyda Jason Ingram
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Mehefin 2018
10am-4.30pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £110 / £85
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Sgwrs gyda Clémentine Schneidermann
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mehefin 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: www.eventbrite.com
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Rhondda Rips It Up!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Mehefin 2018
1-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Amgueddfa Dywyll Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 a 21 Mehefin
10pm-11.30pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Castell Tywyll Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 22 Mehefin
10pm-11.40pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk.
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Real Food Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Mehefin 2018
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Penwythnos Gwlanog
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 a 17 Mehefin 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gwledd Sul y Tadau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
17 Mehefin 2018
11am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plantos yn y Pwll Chwarae
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
20 Mehefin 2018
1.30pm-2.45pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Gweithdy lliwio
Cwrs
Lliwio a phrintio sgarff organig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Mehefin 2018
10.30am-4pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £90 / £70
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Castell Tywyll Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Mehefin 2018
10.30pm-12.10am
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Iaith - Kizuna
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Mehefin 2018
1pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mehefin 2018
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Llun:Rhosod
Digwyddiad
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Mehefin a 1 Gorffennaf 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dathliadau Pen-blwydd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Gorffennaf 2018
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Yr Haf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Gorffennaf 2018
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Tanabata:Gŵyl y sêr / 日本: 七夕祭り
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 a 8 Gorffennaf 2018
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Mae'r GIG yn 70!
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Gorffennaf 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyflwyno Enamlo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Gorffennaf 2018
10.30am-4pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £65 / £55 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plantos yn y Pwll Chwarae
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
18 Gorffennaf 2018
1.30pm-2.45pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Perfformiad ar y Koto
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Gorffennaf 2018
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Fodelau
Amgueddfa Wlân Cymru
26 a 27 Gorffennaf 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau-Broetshis Ffelt Botanegol
Amgueddfa Wlân Cymru
26 a 27 Gorffennaf 2018
12-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archaeoleg yn Sain Ffagan: Ail-greu Hanes
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 a 29 Gorffennaf 2018
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Gweithdy Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
31 Gorffennaf 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £55 y pen + deunyddiau
Archebu lle: Hanfodol
Mwy o wybodaeth
Llun: Ystlum Hirglust
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1, 8, 15, 22 a 29 Awst
Cyfnos - gweler fanylion llawn
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: £5 y pen
Archebu lle: Rhaid archebu ymlaen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Magnetau Trychfilod
Amgueddfa Wlân Cymru
9 a 10 Awst 2018
12-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Amgueddfa Dros Nôs - Deffro Gyda'r Deinos!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Awst 2018
5:30pm - 9am
Addasrwydd: Plant 6 i 12 oed | Teuluoedd
Pris: Oedolyn: £48 | Plentyn: £48
Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Obon: Gŵyl y golau Gweithdai i’r Teulu / 日本:お盆 ファミリー ワークショップ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1416 Awst 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £2 y pen
Archebu lle: Talwch yn y siop wrth gyrraedd.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs: Y Ddefod De a’r Ardd Japaneaidd / 講演:茶道と日本庭園
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Awst 2018
1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Argraffwch poster môr-leidr
Amgueddfa Wlân Cymru
23 a 24 Awst 2018
12-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Barti Ddu
Amgueddfa Wlân Cymru
24 Awst 2018
1pm a 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs gyda'r arbenigwraig Katie-Mortimer Jones
Amgueddfa Wlân Cymru
30 Awst 2018
12pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Roald Dahl
Amgueddfa Wlân Cymru
8 Medi 2018
1pm a 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: arddangosfa nionod
Digwyddiad
Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 a 9 Medi 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Jyglwyr yn Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 a 9 Medi 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Fraslunio a Sgwrs Artist
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Medi 2018
10-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £30
Archebu lle: Rhaid Archebu lle
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Yr Iaith
Amgueddfa Wlân Cymru
22 Medi 2018
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Gweithdy Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
30 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £55 yn gynnwys deunyddiau
Archebu lle: Hanfodol
Mwy o wybodaeth
Llun o ddyn gwiail yn llosgi
Digwyddiad
Nosweithiau Calan Gaeaf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2931 Hydref
6pm-9pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: Manylion i ddilyn
Mwy o wybodaeth
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Tachwedd 2018
10.50am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archwilio eich Archif
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Tachwedd 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
68 Rhagfyr
6pm-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Manylion i ddilyn
Mwy o wybodaeth