Ar Eich Stepen Drws

Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro

1 Ebrill 2022 – Gwanwyn 2023

Mae’n swyddogol – mae treulio amser yn yr awyr agored yn dda i chi! Ac mae’n gyfle i ddarganfod y byd o’ch cwmpas. Gwnaed y darganfyddiadau yn yr arddangosfa hon yn Sir Benfro. Roedd rhai yn y goedwig, rhai ar y traeth. Cafodd rhai eu dadorchuddio mewn gerddi cefn, eraill mewn caeau ffermwyr, rhai hyd yn oed ar safle adeiladu! O Gleddyf Main Llanrath i Gasgliad Tregwynt, gadewch i'r darganfyddiadau hyn eich hysbrydoli. Yna byddwch yn barod i wneud rhai eich hun.

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc - Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Arddangosfa ar eich stepen drws, Oriel y Parc
Arddangosfa ar eich stepen drws, Oriel y Parc
Arddangosfa ar eich stepen drws, Oriel y Parc