Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda'r Deinos! GARTREF

Wedi'i Orffen
22 a 23 Awst 2020, 3pm - 9am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Eventbrite

Gwahoddiad arbennig i fwynhau noson yn yr Amgueddfa yr holl ffordd o adref.

 

Dyma fydd yn digwydd:

- Adeiladu nyth a pharatoi i weld yr Amgueddfa mewn ffordd hollol wahanol.

- Mynd am daith fflachlamp ar-lein drwy’r Amgueddfa gyda’n arbenigwr deinosoriaid.

- Dweud helo wrth rai o’r deinosoriaid cyfeillgar sy’n crwydro’r adeilad.

- Beth fyddi di am y noson – T-rex neu Triceratops? Beth am greu masg deinosor dy hun!

- Mwynhau ffilm cyn gwely, cyn gwersylla yn dy nyth deinosor a breuddwydio am fyd Jwrasig.

- Dihuno’n gynnar am frecwast ac ymuno â dosbarth yoga i’r teulu cyfan.

 

TOCYNNAU

 

Gwybodaeth Bwysig:

- Mae'r digwyddiad yn addas i blant 6-12 oed.

- Mae’r digwyddiad am ddim ond rhaid archebu ymlaen llaw.

- Bydd y digwyddiad yn dechrau am 3pm ac yn gorffen am 9am y bore canlynol.

- Y rhaglen llawn i’w chadarnhau wrth archebu. Bydd rhestr o hanfodion ar gael i’w lawrlwytho ymlaen llaw i’ch helpu chi drefnu.

Bydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Ac eithrio yrsioe Deinosoriaid a sesiwn cwestiwn ac ateb sy'n dilyn. Bydd y weithgaredd hon yn iaith gyntaf y cyflwynwyr, sef Saesneg.

Digwyddiadau