Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Wythnos Addysg Oedolion 2020

Wedi'i Orffen
21–27 Medi 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Dysgwyr yn mwynhau'r cwrs Ysgrifennu Creadigol yn Sain Ffagan a gynhaliwyd ym Mai 2019 gan adran Ehangu Mynediad Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Eleni mae Wythnos Addysg Oedolion yn mynd yn ddigidol! 

Mae Amgueddfa Cymru wedi gweithio’n agos gyda'r Sefydliad Dysgu a Gwaith i gyfrannu tuag at yr ymgyrch dros yr haf ac mae gennym raglen lawn wedi paratoi am yr wythnos:

21 – 27 Medi 2020.

Ein prif ffocws am yr wythnos yw gwneud, creu a llesiant.

Dydd Llun 21 Medi

Crëwch eich rhan yn Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru

Mae creadigrwydd a chymuned yn bwysicach nag erioed mewn cyfnod o ynysu, felly rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni i greu arddangosfa ar gyfer Amgueddfa Wlân Cymru: Gobaith.

Gallwch gymryd rhan drwy gyfrannu at flanced enfys enfawr fydd yn cael ei gwnïo at ei gilydd gan wirfoddolwyr, a’i harddangos yn Amgueddfa Wlân Cymru pan fyddwn yn ailagor. Gofynnwn i bob cyfrannwr creu sgwâr bychan o unrhyw liw, boed hynny er enghraifft trwy wau (unrhyw bwyth), gwehyddu neu grosio, ond o faint 8” neu 20cm sgwâr. Lawrlwythwch y patrwm i gael yr union faint, nifer o bwythau ac ati. Ar ôl i’r arddangosfa ddod i ben, byddwn yn creu blancedi llai o’r flanced fawr ac yn eu rhoi i wahanol elusennau.

Beth am wylio ein fideos byr yma i’ch helpu chi i gymryd rhan:

  • Sut i greu gwŷdd cardfwrdd a gwehyddu sgwâr
  • Sut i ffeltio sgwâr

https://amgueddfa.cymru/erthyglau/2020-04-03/Creuwch-eich-rhan-yn-Arddangosfa-Gobaith-yr-Amgueddfa-Wln-Cymru/

Dydd Mawrth 22 Medi

Ysbrydolwyd gan…

Dyma wahoddiad i ymateb yn greadigol ar Instagram i gasgliadau @museumwales i ddathlu ailagor yr amgueddfeydd cenedlaethol yng Nghymru.

Byddwn yn rhannu gwrthrych o’r casgliad cenedlaethol i’ch ysbrydoli chi i ymateb yn eich ffordd eich hunan. Gallwch ddewis unrhyw gyfrwng,gan ddefnyddio deunyddiau sydd gennych chi yn y tŷ - darlun, cerflun, gwisg, cerdd, stori, brodwaith, cerfiad… dewiswch chi. Neu, os oes well gennych chi, gallwch ein helpu ni i ail-ddehongli’r gwrthrych, gan rannu eich barn a’ch safbwynt ynghylch beth yw’rgwrthrych, yr hyn mae’n ei gynrychioli i chi a’r stori tu ôl iddo.

Os ydych chi am greu rhywbeth mewn ymateb i’r gwrthrych, tynnwch lun o’r gwaith gorffenedig a’i rannu ar Instagram, gan gofio tagio @museumwales

Edrychwn ymlaen at rannu eich gwaith creadigol ar ein storïau Instagram ar ddiwedd yr wythnos! Mwynhewch greu! Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i greu rhywbeth yn ystod y cyfnod clo, rhowch wybod i ni drwy lenwi ein holiadur Casglu Covid

Instagram: @museumwales

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/

#YsbrydolwydGan

Dydd Mercher 23 Medi

Tiwtorialau fideo Crefft ar gyfer Llesiant a Chynaliadwyedd:

Bydd y gyfres hon o diwtorialau crefft 10-15 munud, wedi’u creu ar y cyd rhwng Green Squirrel a phroject GRAFT yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,yn dilyn thema cynaliadwyedd:

  • Sut i wneud GorchuddCwyr Gwenyn (GRAFT)
  • Sut i wneud PapurHadau (Green Squirrel)
  • Sut i greu edafeddcrys-T (Green Squirrel)
  • Sut i wau cadwyn(Green Squirrel)

https://www.greencityevents.co.uk/what-we-do/green-squirrel-workshops/

#Lles #MeddwlMercher #creu #greensquirrel #SgiliauGwyrdd #ecocraft #Crefft #Cymuned

Dydd Iau 24 Medi

Dosbarth Crefft Rhithwir Byw (4.30pm - 8pm)

Ymunwch â ni a’n partner Green Squirrel am y sesiynau crefft rhithwir yn fyw ar Zoom (un sesiwn yn Gymraeg (16.30 – 18.00), un sesiwn yn Saesneg(18.30 – 20.00). Dewch â’ch project crefft presennol neu dewch i fwynhau’r drafodaeth a’r cyfle i gymdeithasu. Gobeithio bydd y sesiwn yn eich ysbrydoli chi i ddechrau crefftio.

Bydd y sesiynau yn dilyn thema ganolog (i’w chyhoeddi yn nes at yr amser) a bydd sgwrs fer ar y thema, ac arddangosiadau crefft.

Dyma sesiwn gyfeillgar ac anffurfiol ac mae croeso i bawb! Rhaid archebu lle ymlaen llaw drwy GreenSquirrel.

Bydd archebion ar gyfer y digwyddiad hwn yn cael eu lansio ddechrau Medi 2020, ynghyd â thema'r sesiwn.

Gallwch aros am y sesiwn gyfan neu alw mewn i ddweud helo.

Instagram: @museumwales @bemoresquirrel

https://www.greencityevents.co.uk/what-we-do/green-squirrel-workshops/

#craftalong #creu #greensquirrel #SgiliauGwyrdd #ecocraft #virtualchat #SgwrsArLein #SkillShare #RhannuSgiliau #Cymuned

Dydd Gwener 25 Medi

Addysg Oedolion yn Amgueddfa Cymru

I ddiweddu Wythnos Dysgwyr Oedolion (21 - 27 Medi) byddwn yn rhannu ein straeon am ddysgu oedolion ar draws Amgueddfa Cymru a gwybodaeth sut igymryd rhan yn y dyfodol.

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod rhagor am yr hyn sydd gennym i’w gynnig, y gwaith rydym yn ei wneud â’n partneriaid,i weld ein hadnoddau addysg oedolion a chlywed am rai o’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Twitter: @AmgueddfaCymru @Amgueddfa_Learn

Instagram: @museumwales

Facebook: AmgueddaCymru

https://amgueddfa.cymru/addysg/

https://amgueddfa.cymru/cymrydrhan

https://amgueddfa.cymru/blog

Digwyddiadau