Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Mari Mathias

Wedi'i Orffen
12 Medi 2020, 2.40pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Mari Mathias

Cerddoriaeth fyw wedi'i churadu gan Tafwyl a Gorwelion

GWYLIWCH AR FACEBOOK LIVE


Canwr-gyfansoddwraig indie-gwerin ifanc yw Mari Mathias. Mae hi'n dod â sain ffres a llais swynol i ddod â chaneuon gwerin traddodiadol a deunydd gwreiddiol yn fyw. Cafodd ei eni a'i magu yng Ngorllewin Cymru ac mae hi wedi datblygu ei steil gerddorol ar ôl chwarae gyda bandiau amrywiol trwy gydol ei harddegau, gan ennill cydnabyddiaeth eang ym myd cerddoriaeth Cymru. Ers symud i Gaerdydd mae hi wedi bod yn brysur yn cydweithredu ag amryw o gerddorion ar ddeunydd newydd gan ennill Brwydr y Bandiau, Maes B, yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019. Mae hi nawr ar fin cychwyn ar ei EP cyntaf ac yn datblygu ymhellach fel artist a’i gyrfa yn y diwydiant cerddorol.


Mae'r ddau wedi sefydlu enw i'w hunain fel cantorion a chyfansoddwyr unigol, ond mae Otto Mari Mathias wedi dod at ei gilydd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad hwn, ac mae ganddynt EP o ddeuawdau ar ei ffordd hefyd. Yn ystod y perfformiad hwn, gallwch fwynhau cân yr un gan y ddau, cyn iddynt ymuno gyda'i gilydd am ddeuawd.

Digwyddiadau