Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Cymru Anhysbys Ddigidol 2020 - natur Cymru

Wedi'i Orffen
29 Hydref 2020, 18:30 - 21:00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite
Iolo Williams

Eleni bydd Cymru Anhysbys yn digwydd yn ddigidol!

Pleser yw cyhoeddi degfed digwyddiad Cymru Anhysbys, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru. Ymunwch â ni am noson o sgyrsiau am natur Cymru, yn enwedig natur anghyfarwydd a chudd.

Wrth i ni ddathlu’n pen-blwydd yn 10 oed, byddwn ni’n clywed neges arbennig gan y naturiaethwr Iolo Williams. Cadeirydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Roger Thomas, fydd wedyn yn gofyn sut mae cadw Homo sapiens oddi ar Restr Goch yr IUCN a beth sydd wedi digwydd i natur dros y ddegawd ddiwethaf.

Byddwn ni’n ymweld â chorsydd Sir Gâr gyda Swyddog Bioamrywiaeth y sir, Isabel Macho, ac yn clywed canlyniadau project malwod dŵr croyw Codi i’r Wyneb  gan Ben Rowson a Harry Powell o Amgueddfa Cymru. 

Bydd cyfle hefyd i fwynhau sgyrsiau byr gan wyddonwyr amgueddfa sy’n gweithio ar ein casgliadau gwyddorau natur a chael cyfle i holi cwestiynau am eu gwaith.

Cofiwch am y cwis natur yn ystod yr egwyl, gyda chyfle i ennill gwobr natur wych!

TICKETS

 

GWYBODAETH PWYSIG:

- Mae’r digwyddiad yma yn addas i oedolion.

- Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael. Mae’r tocynnau am ddim ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.

- Bydd ein cyflwynydd yn ddwyieithog, a fydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Cynhelir y sgyrsiau hyn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gwrndo yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

- Cynhelir y sgyrisau ar Zoom. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â’r webinar zoom ar gael cyn y digwyddiad.

CWIS: Bydd mwy am Gwis Natur Cymru Anhysbys 2020 yn ystod yr egwyl. Gallwch gystadlu fel cartref neu fel unigolyn. Llwythwch ap Kahoot ar eich ffôn symudol neu’ch cyfrifiadur cyn y digwyddiad. Does dim angen i chi greu cyfrif, ond defnyddiwch yr un enw a ddefnyddioch chi i gofrestru ar gyfer Cymru Anhysbys os hoffech i’ch enw gael ei gynnwys ar gyfer y wobr.

 

RHAGLEN TEULUOL: I ddathlu 10 mlynedd o Gymru Anhysbys, rydym ni wedi creu gweithgareddau sy’n addas i’r teulu cyfan. Bydd nwyddau ar gyfer y gweithgareddau yma ar gael ar ein sianelu cyfryngau cymdeithasol.

Cwis Natur i'r Teulu

 

Digwyddiadau