Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF (13 Rhagfyr)

13 Rhagfyr 2020, 12.30-5.30pm
Pris £5 + ffioedd Eventbrite
Addasrwydd Teuluoedd. Plant 3-8 oed. Iaith Arwyddo Prydain.

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn ein hamgueddfeydd. Eleni, mae pethau fymryn yn wahanol...felly ymunwch â Siôn Corn, Siân Corn a’r corachod direidus am wledd o hwyl yr ŵyl o gynhesrwydd eich cartref!

Mae prynhawn llawn dop o hud a lledrith y Nadolig yn eich aros! Dyma sydd ar restr Siôn Corn eleni:
- Coginio danteithion gyda’r corachod
- Creu addurniadau arbennig gyda Siân Corn
- Dysgu am draddodiadau Nadoligaidd Cymru
- Profi eich gwybodaeth gyda Cwis Mawr y Nadolig
- Canu caneuon gyda’r corachod
- Stori o flaen y tân gan Siôn Corn

Gwybodaeth Bwysig:
- Mae’r digwyddiad yn addas i blant 3-8 oed.
- Bydd rhestr o hanfodion ar gael i’w lawrlwytho ymlaen llaw i’ch helpu chi drefnu.
- Mae'r cynnwys fideo wedi cael ei recordio o flaen llaw, ond yn cael ei ddangos fel petai yn fyw. Rydym yn argymell eich bod yn dilyn y rhaglen yn y drefn sydd wedi ei nodi, ond gallwch fwynhau y gweithgareddau ar eich cyflymder eich hun.
- Bydd y cynnwys digidol ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 12pm dydd Sul 13 Rhagfyr a 6pm dydd Llun 14 Rhagfyr.
- Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.
- Archebwch 1 docyn ar gyfer bob grŵp neu deulu sy’n mynychu. Gofynnir i chi ddarparu enwau’r sawl sy’n mynychu ar ddiwedd y broses gofrestru.
- Bydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae cyfieithiad Iaith Arwyddo Prydain ac isdeitlau hefyd ar gael ar gyfer pob un o'r fideos. Sicrhewch eich bod yn dewis y tocyn cywir pan yn archebu.

Digwyddiadau