Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Olion: Gwyl Ddigidol

Wedi'i Orffen
20–24 Ionawr 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle https://olion-footprints.eventbritestudio.com/

Mae’r byd wedi gweld newid mawr yn y flwyddyn ddiwethaf, ac wrth i ni gamu mewn i 2021, ymunwch â Amgueddfa Cymru ar gyfer Olion, gŵyl ddigidol yn edrych ar weithredu hinsawdd a’r newidiadau gallwn wneud fel unigolion ac fel cymdeithas i frwydro newid hinsawdd. Dros dair noswaith byddwn yn cynnal cyfres o sgyrsiau yn edrych ar faterion megis adeiladu cynaliadwy a chreu cartrefi cynaliadwy’r dyfodol, sut i symud ymlaen o ffasiwn brys, a sut bydd dyfodol bwyd cynaliadwy’n edrych.

Mae newid hinsawdd yn effeithio ar bawb, boed hen neu ifanc – dewch a’r plant i Olion i’r Teulu ar ddydd Sul 24 Ionawr, prynhawn o weithgareddau hwyliog ac adddysgiadol am newid hinsawdd a chynaliadwyedd. Defnyddiwch gynnwys eich bocs ailgylchu i greu crefftau, coginiwch ryseitiau blasus i leihau gwastraff bwyd, dysgwch am lygru plastig yn y môr a gwnewch eich rhan i ddogfennu newidiadau yn yr hinsawdd yn eich ardal chi.

Mae’r sgyrsiau am ddim – mae tâl bach ar gyfer Olion i’r Teulu.

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau: Olion - Footprints (eventbritestudio.com)

Digwyddiadau