Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi gyda ni! 

27 Chwefror–1 Mawrth 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae gennym benwythnos byrlymus o ganu, crefftau a chlocsio i ddiddanu’r teulu cyfan a'ch helpu chi i ddathlu Gŵyl Ddewi o'ch cartref - ble bynnag yn y byd y bo. 

 

• Bydd Tudur Philips, S4C yn barod i arwain eich camau clocsio cyntaf mewn gweithdy ar lein 

• Adnabod rhywun sydd am ddysgu’n hanthem? Bydd Delyth Jenkins yn barod i’w dysgu.  

• Gweithdai crefft tymhorol i blant  

• Mwynhewch berfformiad cerddoriaeth fyw gan y gantores ifanc, Bronwen Lewis 

• Gadewch i'n curaduron eich syfrdanu â ffeithiau am symbolau allweddol dydd Gŵyl Ddewi. 

 

Yn cynnwys:

Clocsio i ddechreuwyr gyda Tudur

27 Chwefror–1 Mawrth 2021,

ClocsFfit gyda Tudur

27 Chwefror–1 Mawrth 2021,

Dangos a Dweud 60 eiliad

27 Chwefror–1 Mawrth 2021,

Sut i Greu Pice ar y Maen

27 Chwefror–1 Mawrth 2021,

Dysgwch yr Anthem Genedlaethol

28 Chwefror–1 Mawrth 2021, 3pm

Digwyddiadau