Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Dysgwch yr Anthem Genedlaethol

Wedi'i Orffen
28 Chwefror–1 Mawrth 2021, 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhifau Cyfyngedig. Archebu yn hanfodol

Ydych chi wastad wedi bod eisiau dysgu’r Anthem?  

Dyma’ch cyfle! Archebwch eich lle er mwyn ymuno â’r delynores Delyth Jenkins ar y sesiwn hwyliog ac anffurfiol hon, a fydd yn digwydd yn fyw. Yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg o bob gallu.  
 

Mae'r sesiwn fyw hon yn 45 munud o hyd. Mae'n addas ar gyfer plant hŷn ac oedolion. 

Bydd y sesiwn hon dros Zoom.  Archebwch eich lle am ddim, trwy'r ddolen isod. Nifer cyfyngedig o docynnau ar gael. 


Nodwch y bydd y gosodiadau ar gyfer y gweithdy hwn yn galluogi eich dyfais camera, ond mae’r defnydd o’ch camera yn hollol ddewisol. Ond byddem wrth ein bodd i glywed eich llais!  

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau a dyma ddymuno'r gorau i chi ar gyfer Dydd Gŵyl Ddewi. 

Tocynnau

Geiriau Yr Anthem Genedlaethol

Geiriau Cân

Digwyddiadau