Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Serydda Syfrdanol 

Wedi'i Orffen
20 a 21 Mawrth 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dros gyhydnos y gwanwyn, gadewch i'n tîm o arbenigwyr a chyflwynwyr hwyliog eich ysbrydoli am bopeth seryddol, a’ch tywys ar wibdaith ar hyd y llwybr llaethog. 

• Sioeau gwyddonol bydd y teulu cyfan yn mwynhau 

• Crefftau cosmig 

• Cip olwg tu ôl i'r llenni ar gasgliadau gwibfaen yr Amgueddfa 

• Sesiynau holi ac ateb byw gyda churaduron yr Amgueddfa 

• Cwis y Gyfundrefn Heulog 

• Taith o amgylch y Sêr 

• Ac ar gyfer diweddglo serol i'r penwythnos, bydd y cyflwynydd teledu a Seryddwr Prydeinig, Mark Thompson, yn cyflwyno sioe fyw a sesiwn holi ac ateb. Felly, paratowch eich cwestiynau seryddiaeth losg.

Yn cynnwys:

Digwyddiadau