Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Hwyrnos: Y FAGDDU

Wedi'i Orffen
Bob nos Iau ym mis Mai, 7pm
Pris £6 y digwyddiad + ffioedd Eventbrite (gostyngiad o 15% os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd)
Addasrwydd 16+
Archebu lle Eventbrite
Hwyrnos: Y FAGDDU poster sgwar

Ymunwch â ni bob nos Iau ym mis Mai am raglen o weithiau newydd eofn gan artistiaid Y FAGDDU* wrth iddynt:

 • Ddathlu Düwch fel peth diderfyn a diddiwedd.

 • Drafod effaith Ymerodraeth Prydain a’i diwylliant ar bobl Ddu a’u hanes.

 • Edrych ar ffyrdd newydd o freuddwydio ar y cyd. 

 

* Comisiynwyd gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi

 

Ynghyd â'r comisiynau hyn, bydd eich tocyn Hwyrnos: Y FAGDDU yn rhoi mynediad i chi i'r canlynol:

 • Sesiynau holi ac ateb byw gyda'r artistiaid
 • Gweithdai byw
 • Dangosiadau ffilmiau
 • Setiau DJ
 • Teithiau Hanes Du arbennig drwy gasgliadau Amgueddfa Cymru
 • Deunydd ychwanegol o arddangosfa Artes Mundi 9.
 • Cliciwch ar y dyddiadau isod am fwy o fanylion rhaglenni'r digwyddiadau unigol.   

TOCYNNAU

Hwyrnos: Y FAGDDU yn cyflwyno:

6 Mai - June Campbell-Davies
Ymholiad drwy berfformiad yw Sometimes we’re invisible, sy’n ystyried presenoldeb pobl Ddu yng ngweithiau celf casgliad hanesyddol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

13 Mai - Gabin Kongolo
Cerdd ffilmig yw NDAKO (Home) sy’n datgelu natur farddonol y profiad o ddod i Gymru o’r Congo fel ffoaduriaid.

20 Mai - Omikemi
Gwaith celf sain wedi ei gynhyrchu fel cywaith yw Dreaming Bodies, wedi’i ddatblygu o ymholiad corfforol sy’n canolbwyntio ar ofal ar gyfer pobl Du LHDTQRhA+ anabl.

27 Mai - Yvonne Connikie
Amlygiad arbrofol yw A time for New Dreams, sy’n pontio cenedlaethau o freuddwydion cenhedlaeth Windrush yng Nghymru.

Gwybodaeth Bwysig

 • Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.
 • Tocynnau yn £6 y digwyddiad + ffioedd Eventbrite. Os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd, dewisiwch y tocyn 'Gostyngiad' am ostyngiad o 15%.
 • Bydd y cynnwys ar gael ar y dydd trwy Borth Ar-lein Eventbrite. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â'r digwyddiad yn cael ei rannu maes o law.
 • Mae peth o'r cynnwys wedi eu recordio o flaen llaw, felly gallwch fwynhau'r sesiynau yma ar eich cyflymder eich hun. Rydym yn argymell eich bod yn ymuno â'r elfennau byw ar y pryd er mwyn cael y profiad gorau. Byddwn yn cyhoeddi amserlen llawn cyn y digwyddiad.
 • Bydd y cynnwys ar gael i ddeiliaid tocynnau tan 5pm dydd Gwener 4 Mehefin 2021. Byddwn hefyd yn darparu recordiadau o'r elfennau byw ar ôl y digwyddiad.
 • Telerau ac Amodau i Gyfranogwyr/Mynychwyr Digwyddiadau Ar-lein (Amgueddfa Cymru, 2021)

 

Digwyddiadau Cysylltiedig

Digwyddiadau