Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: HWYRNOS Y FAGDDU 6 Mai: June Campbell-Davies

6 Mai 2021, 7pm
Pris £6 + ffioedd Eventbrite (gostyngiad o 15% os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd)
Addasrwydd 16+
Archebu lle Eventbrite
Hwyrnos: Y FAGDDU (Artist - June)
Hwyrnos: Y FAGDDU poster sgwar

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi yn gyffrous i gyhoeddi Hwyrnos: Y FAGDDU, gŵyl o ddigwyddiadau ar-lein fydd yn dathlu Düwch fel peth diderfyn a diddiwedd. Mae’r gyfres yn cynnwys comisiynau aml-gyfrwng sy’n trafod effaith Ymerodraeth Prydain a’i diwylliant ar bobl Ddu a’u hanes, ac edrych ar ffyrdd newydd o freuddwydio ar y cyd.

TOCYNNAU

Hwyrnos: Y FAGDDU yn cyflwyno:  

June Campbell-Davies: Sometimes we’re invisible

Ymholiad drwy berfformiad yw Sometimes we’re invisible, sy’n ystyried presenoldeb pobl Ddu yng ngweithiau celf casgliad hanesyddol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Gan ddefnyddio iaith Dawns, Symboliaeth a Delweddaeth a chyfeiriadau at Drefedigaethu, bydd yn berfformiad i gyfeiliant seinwedd wedi’i gynhyrchu gan Ffion Campbell-Davies. Caiff oriel gelf hanesyddol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ei thrawsnewid a’i haddurno ag olion gorffennol a fyddai fel arall ynghudd. Mae’r llwyfan wedi ei gosod i Campbell-Davies ddatguddio drwy symudiad y grym a’r pwysau a ddaw yn sgil ein cysylltiadau hynafol.  

Amserlen:
7.00pm     Sometime we're invisible gan June Campbell-Davies
7.50pm     YN FYW: Sesiwn holi ac ateb gyda June Campbell-Davies
8.35pm     Egwyl
8.50pm     YN FYW: Sesiwn Hunan Bortread Trawffurfiol gydag Abike Ogunlokun
9.30pm     Taith Celf ac Arteffactau Du (rhan 1)
9.45pm     Egwyl
10.00pm   Set DJ
Amcan amseroedd - byddwn yn rhannu'r amserlen lawn gyda deiliaid tocynnau rai dyddiau cyn y digwyddiad.

Bywgraffiad Artist:
Dawnsiwr, coreograffydd ac athro o Gaerdydd yw June Campbell-Davies, sydd wedi gwneud ei henw wrth fyw bywyd theatraidd. Mae ei hymwneud â Charnifal y Môr, BACA a Chanolfan Mileniwm Cymru mewn cydweithrediad â’r Eisteddfod Genedlaethol yn 2018 wedi arwain at bartneriaethau a chydweithrediadau newydd. Ar hyn o bryd mae June yn gweithio fel hwylusydd symud a Chyfarwyddwr ar Oasis One World Choir. 

Gwybodaeth Bwysig

  • Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Tocynnau yn £6 y digwyddiad + ffioedd Eventbrite. Os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd, dewisiwch y tocyn 'Gostyngiad' am ostyngiad o 15%.
  • Bydd y cynnwys ar gael ar y dydd trwy Borth Ar-lein Eventbrite. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â'r digwyddiad yn cael ei rannu maes o law.
  • Mae peth o'r cynnwys wedi eu recordio o flaen llaw, felly gallwch fwynhau'r sesiynau yma ar eich cyflymder eich hun. Rydym yn argymell eich bod yn ymuno â'r elfennau byw ar y pryd er mwyn cael y profiad gorau. Byddwn yn cyhoeddi amserlen llawn cyn y digwyddiad.
  • Bydd y cynnwys ar gael i ddeiliaid tocynnau tan 5pm dydd Gwener 4 Mehefin 2021. Byddwn hefyd yn darparu recordiadau o'r elfennau byw ar ôl y digwyddiad.
  • Telerau ac Amodau i Gyfranogwyr/Mynychwyr Digwyddiadau Ar-lein (Amgueddfa Cymru, 2021)

Digwyddiadau Cysylltiedig

Digwyddiadau