Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Hwyrnos: Y FAGDDU 13 Mai: Gabin Kongolo

Wedi'i Orffen
13 Mai 2021, 7pm
Pris £6 + ffioedd Eventbrite (gostyngiad o 15% os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd)
Addasrwydd 16+
Archebu lle Eventbrite
Hwyrnos: Y FAGDDU (Artist - Gabin)
Hwyrnos: Y FAGDDU poster sgwar

Hwyrnos: Y FAGDDU yn cyflwyno:

Gabin Kongolo: NDAKO (Home)

TOCYNNAU

Amserlen*:
7.00pm     NDAKO (Home) gan Gabin Kongolo
7.20pm     YN FYW: Sesiwn holi ac ateb gyda Gabin Kongolo
8.30pm     Egwyl
8.45pm     YN FYW: BONSOMI (Rhyddid) Gweithdy Defod Dod Adref gyda Gabin Kongolo a Nicole Ready
9.30pm     Taith Celf ac Arteffactau Du (rhan 2)
9.45pm     Egwyl
10.00pm   Set DJ

Cerdd ffilmig yw NDAKO (Home) sy’n datgelu natur farddonol y profiad o ddod i Gymru o’r Congo fel ffoaduriaid. Mae’r gwaith yn trafod profiad ffoadur mewn perthynas â breuddwydion, trafferthion ac esblygiad hunaniaeth ymhilth nifer o bobl sydd yn hanu o Weriniaeth Ddemocrataidd Congo, ond sydd bellach wedi gadael cartref. Mae NDAKO (Home) yn seiliedig ar dystiolaeth Mam, Tad, Ewythr a Modryb Kongolo, ynghyd â’r gwneuthurwr ffilm Horeb Mubambo. Mae’r delweddau yn adlewyrchu’r teimladau a rannwyd drwy sgyrsiau gonest rhwng yr unigolion hyn a Kongolo, ynghyd â dangos llefydd fydd yn gyfarwydd i gymuned Congoaidd Caerdydd. Mae’r geiriau’n dod yn ddistylliad telynegol o fanylion personol yr hyn y mae’n ei olygu i symud drwy’r byd fel person wedi eu dadleoli.

* Amcan amseroedd - byddwn yn rhannu'r amserlen lawn gyda deiliaid tocynnau rai dyddiau cyn y digwyddiad.

Bywgraffiad Artist:
Actor/bardd 22 mlwydd oed o Gaerdydd yw Gabin Kongolo. Ar ôl graddio o Brifysgol y Celfyddydau Creadigol gyda BA (Anrh) mewn Actio a Pherfformio, mae Kongolo wedi ymddangos yn Doctors ar y BBC, Bulletproof ar Sky One ac Against All Odds. Y tu hwnt i actio, mae barddoniaeth Kongolo wedi ymddangos ar y BBC ac wedi cael ei wylio dros 60,000 o weithiau ar-lein. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar gyfres farddoniaeth o’r enw Innocence, y mae’n ei ddatblygu yn seiliedig ar straeon a adroddwyd yng Nghaerdydd.
 


Gwybodaeth Bwysig

  • Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Tocynnau yn £6 y digwyddiad + ffioedd Eventbrite. Os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd, dewisiwch y tocyn 'Gostyngiad' am ostyngiad o 15%.
  • Bydd y cynnwys ar gael ar y dydd trwy Borth Ar-lein Eventbrite. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â'r digwyddiad yn cael ei rannu maes o law.
  • Mae peth o'r cynnwys wedi eu recordio o flaen llaw, felly gallwch fwynhau'r sesiynau yma ar eich cyflymder eich hun. Rydym yn argymell eich bod yn ymuno â'r elfennau byw ar y pryd er mwyn cael y profiad gorau. Byddwn yn cyhoeddi amserlen llawn cyn y digwyddiad.
  • Bydd y cynnwys ar gael i ddeiliaid tocynnau tan 5pm dydd Gwener 4 Mehefin 2021. Byddwn hefyd yn darparu recordiadau o'r elfennau byw ar ôl y digwyddiad.
  • Telerau ac Amodau i Gyfranogwyr/Mynychwyr Digwyddiadau Ar-lein (Amgueddfa Cymru, 2021)

Digwyddiadau Cysylltiedig

Digwyddiadau