Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Hwyrnos: Y FAGDDU 20 Mai: Omikemi

Wedi'i Orffen
20 Mai 2021, 7pm
Pris £6 + ffioedd Eventbrite (gostyngiad o 15% os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd)
Addasrwydd 16+
Archebu lle Eventbrite
Hwyrnos: Y FAGDDU (Artist - Omikemi)
Hwyrnos: Y FAGDDU poster sgwar

Hwyrnos: Y FAGDDU yn cyflwyno:

Omikemi: Dreaming Bodies

TOCYNNAU

Amserlen*:
7.00pm     Dreaming Bodies gan Omikemi
7.30pm     YN FYW: Sesiwn holi ac ateb gydag Omikemi
8.15pm     Egwyl
8.30pm     Carrie Mae Weems - Profiad Clywedol Artes Mundi
9.00pm     Taith Celf ac Arteffactau Du (rhan 3)
9.15pm     Egwyl
9.30pm     Set DJ

Gwaith celf sain wedi ei gynhyrchu fel cywaith yw Dreaming Bodies, wedi’i ddatblygu o ymholiad corfforol sy’n canolbwyntio ar ofal ar gyfer pobl Du LHDTQRhA+ anabl. Roedd sesiynau’r ymholiad yn defnyddio adnoddau’r Amgueddfa ac yn ymgorffori gweithgareddau megis arlunio bywyd, cerddi corff ac ymarferion symud meddylgar i ddychmygu’r dyfodolau yr ydym yn dymuno eu creu ac i feddwl am arferion a fydd yn gwneud ein bywydau’n fwy cynaliadwy a llawen. Dyma waith celf sy’n cysylltu’r syniadau o ymgyrchu cyfriniol, awto-imiwnedd a goruchafiaeth corfforol wrth chwilio am fwy o hunan-reolaeth ac ymchwilio i bosibiliadau ar gyfer gofal a chymunedau.

Amcan amseroedd - byddwn yn rhannu'r amserlen lawn gyda deiliaid tocynnau rai dyddiau cyn y digwyddiad.

Bywgraffiad Artist:
Sgwennwr, hwylusydd, ymarferwr celf iachusol a threfnydd cymunedol yw Omikemi. Mae eu gwaith yn canolbwyntio ar greadigrwydd ar gyfer iechyd a gwella ac mae ganddynt ddiddordeb cynyddol mewn ymgyrchu cyfriniol. Mae eu cyweithiau diweddar yn cynnwys gwaith gyda Vital Xposure, Disability Arts Online ac Autograph Gallery London. Mae Omikemi hefyd yn trefnu Way-Making, gofod celfyddydol iachusol a chreadigol ar-lein sy’n canolbwyntio ar brofiad pobl Du.
 


Gwybodaeth Bwysig

  • Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Tocynnau yn £6 y digwyddiad + ffioedd Eventbrite. Os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd, dewisiwch y tocyn 'Gostyngiad' am ostyngiad o 15%.
  • Bydd y cynnwys ar gael ar y dydd trwy Borth Ar-lein Eventbrite. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â'r digwyddiad yn cael ei rannu maes o law.
  • Mae peth o'r cynnwys wedi eu recordio o flaen llaw, felly gallwch fwynhau'r sesiynau yma ar eich cyflymder eich hun. Rydym yn argymell eich bod yn ymuno â'r elfennau byw ar y pryd er mwyn cael y profiad gorau. Byddwn yn cyhoeddi amserlen llawn cyn y digwyddiad.
  • Bydd y cynnwys ar gael i ddeiliaid tocynnau tan 5pm dydd Gwener 4 Mehefin 2021. Byddwn hefyd yn darparu recordiadau o'r elfennau byw ar ôl y digwyddiad.
  • Telerau ac Amodau i Gyfranogwyr/Mynychwyr Digwyddiadau Ar-lein (Amgueddfa Cymru, 2021)

Digwyddiadau Cysylltiedig

Digwyddiadau