Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Hwyrnos: Y FAGDDU 27 Mai: Yvonne Connikie

Wedi'i Orffen
27 Mai 2021, 7pm
Pris £6 + ffioedd Eventbrite (gostyngiad o 15% os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd)
Addasrwydd 16+
Archebu lle Eventbrite
Hwyrnos: Y FAGDDU (Artist - Yvonne)
Hwyrnos: Y FAGDDU poster sgwar

Hwyrnos: Y FAGDDU yn cyflwyno:

Yvonne Connikie: A time for New Dreams

TOCYNNAU

Amserlen*:
7.00pm     A time for New Dreams gan Yvonne Connikie
7.20pm     YN FYW: Sesiwn holi ac ateb gydag Yvonne Connikie
8.05pm     Egwyl
8.20pm     Dangosiad Ffilm: Borderline gan Hazel Ravu
8.30pm     Dangosiad Ffilm: Tiger Bay and The Rainbow Club - 1
9.10pm     Break
9.30pm     Set Gerddorol

Daw enw A time for New Dreams o deitl llyfr gan Ben Okri, casgliad o draethodau ar sut le yw’r byd a sut le y gallai fod. Amlygiad arbrofol, sy’n pontio cenedlaethau o freuddwydion cenhedlaeth Windrush yng Nghymru wedi’i ffilmio yng Nghasnewydd, ac yn seiliedig ar ddeunydd archif a thystiolaethau newydd. Mae’r gwaith A time for New Dreams yn myfyrio ar ddyheadau’r genhedlaeth Windrush fel Dinasyddion Gwâdd, ynghyd â’r hiliaeth a brofwyd ganddynt ar ôl cyrraedd. Gyda threigl amser, mae’r ffilm yn dogfennu sut mae Sgandal Windrush wedi troi’r breuddwydion hyn yn hunllef byw. Felly, nawr yw’r amser am freuddwydion newydd.

* Amcan amseroedd - byddwn yn rhannu'r amserlen lawn gyda deiliaid tocynnau rai dyddiau cyn y digwyddiad.

Bywgraffiad Artist:
Ethnograffwr a churadur ffilm yw Yvonne Connikie sy’n arbenigo mewn sinema Du annibynnol. Yvonne oedd sylfaenydd Gŵyl Ffilmiau Du Cymru, mae’n Gyd-sylfaenydd a Chadeirydd y New Black Film Collective ac yn Guradur Cynorthwyol ar gyfer Black London Film Heritage. Mae Yvonne hefyd yn ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol De Cymru yn archwilio Gweithgareddau Hamdden Caribïaid Windrush yn Nhre Biwt, Caerdydd.
 


Gwybodaeth Bwysig

  • Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Tocynnau yn £6 y digwyddiad + ffioedd Eventbrite. Os yn prynu tocynnau i'r 4 digwyddiad gyda'i gilydd, dewisiwch y tocyn 'Gostyngiad' am ostyngiad o 15%.
  • Bydd y cynnwys ar gael ar y dydd trwy Borth Ar-lein Eventbrite. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â'r digwyddiad yn cael ei rannu maes o law.
  • Mae peth o'r cynnwys wedi eu recordio o flaen llaw, felly gallwch fwynhau'r sesiynau yma ar eich cyflymder eich hun. Rydym yn argymell eich bod yn ymuno â'r elfennau byw ar y pryd er mwyn cael y profiad gorau. Byddwn yn cyhoeddi amserlen llawn cyn y digwyddiad.
  • Bydd y cynnwys ar gael i ddeiliaid tocynnau tan 5pm dydd Gwener 4 Mehefin 2021. Byddwn hefyd yn darparu recordiadau o'r elfennau byw ar ôl y digwyddiad.
  • Telerau ac Amodau i Gyfranogwyr/Mynychwyr Digwyddiadau Ar-lein (Amgueddfa Cymru, 2021)

Digwyddiadau Cysylltiedig

Digwyddiadau