Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Amgueddfa Dros Nos: Byd Natur Gartref

Wedi'i Orffen
22 a 23 Mai 2021, 1yh 22/05/2021 - 10yb 23/05/2021
Pris Tocyn teulu: £5 + ffioedd Eventbrite
Addasrwydd Teuluoedd. Plant 4-12 oed. BSL.
Archebu lle Eventbrite

Dyma wahoddiad i chi ymuno â thaith wyllt! Profwch noson llawn hwyl yn yr Amgueddfa o gysur eich  cartref 

Dyma’r cynllun 

- Adeiladu gwersyll, creu binocwlars, a pharatoi am antur holol unigryw drwy'r Amgueddfa.

- Ewch tu ôl i'r llenni i stordai'r Amgueddfa, i ddarganfod lle mae pryfed, bywyd morol, a rhywogaethau mewn perygl yn cuddio.

- Binocwlars yn barod... ymunwch â galwad fideo byw o saffari yn Ne Affrica i edrych am eliffantod!

- Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae pryfed bwytadwy yn blasu?! Cadwch eich lefelau egni yn uchel a pharatowch Sudd y Jwngl, Pwdin Pridd, a byrbryd Sgram Pryfed.

- Archwiliwch y tir, y môr a'r awyr yn ein oriel rhithwir Hanes Natur, cyn profi eich gwybodaeth mewn cwis ar-lein.

- Ymlacwich ac ymuno â sesiwn yoga amser gwely arbennig - yna ewch yn ôl i'r gwersyll i freuddwydio am greaduriaid môd yn nofio'n rhydd yn y cefnfor.  

- Deffro'n gynnar i wylio adar, cyn adeiladu bwydwyr adar a bomiau hadau pili pala fydd yn helpu i warchod a pheillio ein tir.

TOCYNNAU

Gwybodaeth bwysig 

- Anelir y digwyddiad hwn at blant rhwng 4 a12 oed 

- Tocyn BSL: Bydd yr holl ddeunydd fideo yn cynnwys dehongliad BSL.  Dewisiwch tocyn BSL i brofi'r digwyddiad gyda'r dehongliad yma.

- Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac felly mae'n rhaid archebu tocynnau o flaen llaw 

- Bydd y digwyddiad yn dechrau am 1pm ac yn gorffen am 10am y bore canlynol 

- Bydd canllaw hanfodion clwb cysgu y gellir ei lawrlwytho ar gael o flaen llaw i’ch helpu chi i gynllunio eich profiad cysgu dros nos.  

- Mae’r rhan fwyaf o’r deunydd wedi cael ei recordio o flaen llaw ond caiff ei ddangos yn fyw. Rydym yn argymell eich bod yn dilyn y rhaglen yn ei threfn, ond gallwch fwynhau’r gweithgareddau ar eich cyflymder eich hun 

- Bydd y cynnwys digidol ar gael i ddeiliaid tocynnau rhwng 12.45pm ar Ddydd Sadwrn 22 Mai a 10am ar Ddydd Llun 24 Mai.  

- Archebwch 1 tocyn ar gyfer pob grŵp neu deulu. Gofynnir i chi ddarparu enwau’r sawl sy’n mynychu wrth dalu(ar gyfer rhesymau cystadlaethau).  

- Bydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau a gaiff eu darparu ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac eithrio y galwad byw saffari, elfennau curadurol tu ôl i'r llenni, a negeseuon gan Folly Farm a Lizzie Daly. Bydd y weithgareddau hon yn iaith

Digwyddiadau