Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa: Penydarren Locomotive | Saesneg

Wedi'i Orffen
3 Mehefin 2021, 6pm
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £5
Addasrwydd Pawb
 Teitl Sgwrs Amgueddfa - Museum Talks ar cefndir bwrdd sialc

 

Un o ddyfeisiau mwyaf pellgyrhaeddol yr oes ddiwydiannol oedd y locomotif stêm oedd yn galluogi pobl a nwyddau i deithio mewn symiau ac ar gyflymder y gellir ond fod wedi breuddwydio amdanynt ynghynt. 

Y locomotif stêm cyntaf a ddogfennwyd ar reilffordd oedd y locomotif Penydarren, a adeiladwyd ac a weithredwyd ym Merthyr Tudful ym 1804 gan y dyfeisiwr Cernywaidd, Richard Trevithick. 

Bu damweiniau mecanyddol a phroblemau ar y trac yn gymhelliad i drawsnewid y locomotif yn beiriant disymud. Roedd Trevithick o flaen ei amser a bu'n rhaid aros tan yr 1820au tan fod locomotifau rheilffordd stêm yn cael eu defnyddio'n rheolaidd. 

Bydd y sgwrs yn cynnwys:

  • Ffilm yn dangos yr ailgread damcaniaethol a ymchwiliwyd ac a adeiladwyd gan Amgueddfa Cymru yn codi stêm ar atgynhyrchiad o drac tramffordd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. 
  • Pam ddaeth Trevithick i Ferthyr Tudful a pham yr adeiladwyd y locomotif ym Mhenydarren. 
  • Stori'r locomotif gwreiddiol, a pham y cafodd ei addasu'n injan sefydlog. 
  • Y broses ymchwilio, dylunio ac ail-greu injan stêm gweithiol i’w harddangos.
  • Heriau defnyddio dyluniad cynnar iawn o locomotif wrth ddiwallu gofynion diogelwch cyfoes. 

 

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal drwy gyfrwng Iaith Gyntaf y Curadur: Saesneg

Rhaglen llawn

Digwyddiadau