Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa: Hanes Gwesty’r Vulcan | Cymraeg

24 Mehefin 2021, 6pm
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £5
Addasrwydd Pawb
 Teitl Sgwrs Amgueddfa - Museum Talks ar cefndir bwrdd sialc

Gwesty'r Vulcan o ardal Adamsdown, Caerdydd yw ein project ailadeiladu hirddisgwyliedig diweddaraf. O'r 1850au bu’n gwasanaethu cymuned Newtown, cymuned Wyddelig yn bennaf. Cartref gweithwyr dociau a warws oedd hon, ardal oedd wedi ei gorboblogi ond oedd yn annwyl i bawb. Cafodd Newtown ei gondemnio’n slym yn y 1930au a’i dymchwel yn y pen draw yn y 1960au, ond cafodd Y Vulcan ail wynt yn y 1990au a dod yn lleoliad eiconig oedd yn boblogaidd ymhlith myfyrwyr, cerddorion a chefnogwyr rygbi Caerdydd fel ei gilydd. Mae ymchwil diweddar i'r dafarn wedi datgelu ei hanes rhyfeddol drwy gyfnod a welodd boblogaeth a ffortiwn Caerdydd yn ffynnu, a llanw a thrai y dafarn ei hun. Yn dilyn ymgyrch angerddol i'w achub, caeodd ei drysau am y tro olaf yn 2012. Nawr mae'n awchu i ailagor ei drysau yn ei chartref newydd.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal drwy gyfrwng Iaith Gyntaf y Curadur: Cymraeg

Digwyddiadau