Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa: Archeoleg Cynhanesyddol Burry Holms | Saesneg

19 Awst 2021, 6pm
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £5
Addasrwydd Pawb
 Teitl Sgwrs Amgueddfa - Museum Talks ar cefndir bwrdd sialc

Ynys lanwol oddi ar arfordir Gŵyr yw Burry Holms heddiw, ond 10,000 o flynyddoedd yn ôl roedd y tirlun yn wahanol iawn – roedd y môr yn bellach i ffwrdd a’r gaer ar fryn mewndirol. Dyma oedd aneddfa’r helwyr-fforwyr-pysgotwyr Mesolithig cynnar oedd yn byw yn yr ardal. Bydd y sgwrs hon yn cyflwyno canlyniadau cloddiadau'r Amgueddfa ar yr ynys ac yn trafod y dystiolaeth a gasglwyd am dirlun ac amgylchedd Burry Holms yn y gorffennol, a’r bobl oedd yn byw yno. Ynghyd ag archeoleg Fesolithig mae'r ymchwil hefyd wedi ail-ddadansoddi canfyddiadau o feddrod Oes Efydd ar yr ynys a ddatgloddiwyd ar ddechrau’r 20fed ganrif. Casglodd y canfyddiadau diweddar dystiolaeth o dŷ crwn Oes Haearn a defnydd cysylltiedig o'r ynys yn ddiweddarach mewn cynhanes wedi ei ddiffinio gan y gaer bentir sy'n rhannu’r ynys heddiw.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal drwy gyfrwng Iaith Gyntaf y Curadur: Saesneg.

Rhaglen llawn

Digwyddiadau