Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa: Deinosoriaid ac Anialdiroedd yng Nghymru | Saesneg

Wedi'i Orffen
16 Medi 2021, 6pm
Pris Tallwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir: £5
Addasrwydd Pawb
 Teitl Sgwrs Amgueddfa - Museum Talks ar cefndir bwrdd sialc

220 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd Cymru wedi ei gorchuddio ag anialdiroedd, gyda deinosoriaid yn preswylio yma. Mae cerrig Triasig Morgannwg yn diogelu olion traed y deinosoriaid hyn ac ymlusgiaid eraill a gafodd eu gadael ar eu hôl. Wrth i ddeinosoriaid amrywiaethu o’r ffurfiau cynnar hyn roedd hefyd angen iddyn nhw ymgodymu â lefelau môr oedd yn codi, newid hinsawdd, a digwyddiad difodiant enfawr. Mae canfyddiadau diweddar yng Nghymru yn cynnwys ôl troed newydd rhyfeddol o 220 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a hefyd sgerbwd deinosor oedd yn bwyta cig o 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Bydd y sgwrs hon yn darlunio tarddiad y deinosor a’u darganfyddiadau yng Nghymru, gan ganiatáu i ni greu darlun o’r 20 miliwn o flynyddoedd o ddiwedd y Cyfnod Triasig i mewn i’r Cyfnod Jwrasig, pan oedd deinosoriaid yn amrywiaethu.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal drwy gyfrwng Iaith Gyntaf y Curadur: Saesneg

Rhaglen llawn

Digwyddiadau