Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Arddangosiad Ffilm Diwrnod Windrush Ar-lein: Just ah likkle piece of Jamaica inna Port Talbot

22 Mehefin 2021, 19:00-20:00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
llun: Mr a Mrs Walker, llun o'r archif

Mr a Mrs Walker, Port Talbot

Ymunwch â ni i wylio Just ah likkle piece of Jamaica inna Port Talbot – ffilm 40 munud o hyd sy’n seiliedig ar gyfweliadau hanes llafar gyda rhai o drigolion Port Talbot a symudodd i’r dref o Jamaica yn y 1950au-60au.

Bydd sesiwn holi ac ateb byw yn dilyn y ffilm gyda’r cyfarwyddwyr, Faith Walker a Tracy Pallant, ynghyd â Veronica Byrd sy’n rhannu ei stori yn y ffilm.

Caiff y digwyddiad hwn ei gyflwyno fel Gweminar Zoom a byddwn yn anfon y ddolen atoch cyn y digwyddiad.

Cynhelir y digwyddiad hwn drwy gyfrwng y Saesneg, ond mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn y Gymraeg yn y sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd y ffilm.

Cefnogwyd y project gan Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

Digwyddiadau