Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Ffoaduriaid Cymru: Trafodaeth Banel Byw Ar-lein

Wedi'i Orffen
17 Mehefin 2021, 6.30pm - 7.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite
Ffoaduriaid Cymru Bywyd Wedi Trai
Logo Arts and Humanities Research Council
Logo Prifysgol Caerdydd

Project ymchwil ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru yw Bywyd Wedi Trais: Ffoaduriaid Cymru, gyda chyngor a chefnogaeth Oasis Cardiff.   

Rydym yn ystyried:  

  • Sut mae bod yn ffoadur yn newid synnwyr pobl o bwy ydyn nhw a lle maen nhw'n perthyn?  

  • Sut maen nhw'n ymdopi gydag addasu i wlad newydd a chartref newydd?  

  • Beth sydd angen i amgueddfeydd ddeall er mwyn gallu cefnogi ffoaduriaid drwy'r broses hon?  

    Tocynnau

Ymunwch â'r tîm sy'n gweithio ar y project er mwyn ystyried y cwestiynau hyn a chlywed eu profiadau o gasglu cyfweliadau hanes llafar gyda ffoaduriaid Tamil o Sri Lanka a ffoaduriaid o Syria yn ystod argyfwng Covid.   

Bydd panelwyr yn cynnwys:   

  • Dr Angham Abdullah, Prifysgol Caerdydd 
  • Sioned Hughes, Amgueddfa Cymru 
  • Yr Athro Radhika Mohanram, Prifysgol Caerdydd 
  • Reynette Roberts MBE, Oasis Cardiff 
  • Dr Samuel Sequeria, Prifysgol Caerdydd 

Caiff y digwyddiad hwn ei gyflwyno fel Gweminar Zoom a byddwn yn anfon y ddolen atoch cyn y digwyddiad.

Cynhelir y digwyddiad hwn drwy gyfrwng y Saesneg, ond mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn y Gymraeg.

Digwyddiadau