Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Pride Abertawe - Llwyfan yr Amgueddfa

Wedi'i Orffen
13–18 Gorffennaf 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dathlwch Pride Abertawe gyda’n lein-yp arbennig sy’n cynnwys perfformiadau disglair, siaradwyr gwadd byw, hwyl i’r teulu, a dathliad wedi ei arwain gan bobl ifanc. Gyda’r cwbl ar-lein ar wefan yr Amgueddfa. Mae'r rhaglen o weithgareddau yn cynnwys:

Siaradwr Gwadd PRIDE - Nigel Owens - BYW 

Mae’n bleser mawr gyda ni i groesawu'r siaradwr gwadd Nigel Owens i Pride Abertawe – ac i Lwyfan yr Amgueddfa. Dyma gyfle i ymuno gyda ni i glywed am ei brofiad bywyd, a'i yrfa lwyddiannus fel dyfarnwr rygbi rhyngwladol. Bydd hefyd cyfle i ofyn cwestiynau iddo ar ddiwedd y sesiwn. 

Cymru Queer – Hawl i Holi- Byw 

Gwyliwch neu archebwch eich lle i ymuno â’r drafodaeth am fywyd LHDTQ+ yng Nghymru heddiw. Mae panel trawiadol gyda ni ar eich cyfer chi, gyda’r awdur a’r hanesydd LHDTQ+ Nerena Shopland yn cyflwyno. Mae mwy o fanylion ynglyn a sut i gymryd rhan 

Balchder bach - Hapus a Balch Amser Dawnsio 

Ymunwch â’r sesiwn hwyliog hon gyda’r dawnsiwr Craig a’r doliau WOW ...gan gynnwys, gwisgo lan, ystumio a dawns BALCHDER. Mae'r digwyddiad hwn AM DDIM ac yn addas i brant 4+, does dim angen archebu tocynnau o flaen llaw a bydd yn cael ei gynnal ar-lein.

Balchder bach - Amser Stori Cwtsho lan gyda Connie! 

Ymunwch â Connie Orff o’r Amgueddfa am fwy o hwyl amser stori! Bydd y gyfres hon o straeon byrion yn dathlu cynwysoldeb gyda negeseuon cadarnhaol ar y thema Balchder.

Balchder bach - Creu Pyped 

Gadewch i ni drawsnewid hen sanau yn byped llawn cymeriad! Ymunwch ag Aled am weithdy creu pyped hwyliog i’r teulu cyfan, i ddathlu cynwysoldeb a hunanfynegiant. 

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o fanylion am y digwyddiadau, gan gynnwys dyddiadau, sut i archebu tocynnau (os oes angen) ynghyd a manylion sut i ymuno yn y gweithgareddau:

Digwyddiadau