Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Trawsnewid - Noson Cabaret Queer 

Wedi'i Orffen
15 Gorffennaf 2021, 7pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Ymunwch â chyfranogwyr project LHDTQ+ Amgueddfa Cymru, Trawsnewid, sydd wedi ei arwain gan bobl ifanc, ar gyfer dangosiad cyntaf ei Cabaret Balchder!  

Paratowch ar gyfer ffilm, gair llafar, drag, pypedwaith a pherfformiadau celf, wedi eu hysbrydoli gan hanes queer Cymreig. Bydd popeth yn ymateb i’r thema trawsnewidiadau a phrofiadau personol y cyfranogwyr o fod yn LHDTQ+ a byw yng Nghymru heddiw.  

Hyd: oddeutu 45 munud, yn addas ar gyfer oed: 16+  

Mae isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn. Cliciwch ar y dewis isdeitlau ar waelod y fideo YouTube.

Archebwch eich tocyn AM DDIM fan hyn:  

  TOCYNNAU
Project gan Amgueddfa Cymru ar gyfer pobl ifanc LHDTQ+ rhwng 16-25 oed yw Trawsnewid. Mae’n archwilio ffigurau queer ac anghydffurfwyr rhyw o fewn hanes Cymru ac yn cefnogi cyfranogwyr i greu gwaith wedi ei ysbrydoli gan eu profiadau eu hunain.  
Mae tîm Trawsnewid wedi creu cyfres o weithdai cyffrous a sioe Cabaret yn arddangos eu gwaith, yn arbennig ar gyfer Llwyfan yr Amgueddfa, Pride Abertawe.
  
  

Mae diogelwch a lles cyfranogwyr yn hollbwysig i ni ac wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cytuno i ddarllen a chadw at y Telerau ac Amodau ar gyfer cyfranogwyr.
  

Cymerwch olwg ar yr holl ddigwyddiadau / gweithgareddau Pride Abertawe:

Digwyddiadau